04 apr 2016 16:16

04 apr 2016 16:16

Billingen är en viktig del av Skövde!

:

Att utveckla vårt fantastiska friluftsområde är något som vi sätter högt på vår politiska agenda. Det arbete som är gjort och som presenteras i det dokument som kallas ”slutrapport Billingen”är en mycket bra början. Detta är dock enligt oss inte färdigt, kostnaderna är inte fastställda, driftskostnader och personalåtgång är inte beräknade. Att då i detta läget säga ja till 105 miljoner kronor är inte ansvarsfullt.

När dessa beräkningar är klara måste de dessutom ställas mot andra kostnader och investeringar kommunen står inför. Låt oss fortsätta de diskussionerna i framtida budgetförhandlingar. Att som den moderatstyrda minoriteten nu även blanda i hop detta med köp av mark och fastigheter till en tillhöftad kostnad är inte att ta ansvar för Skövdes välfärd!

Vi står inför stora investeringsbehov i skolan och omsorgen, ett stort rekryteringsbehov av personal och kraftigt ökande sjuktal. Att då tro att Skövdes välfärd är räddad om kommunen köper ett bad och bygger slalombacke är inte trovärdigt. Så ja, Katarina Jonsson, det var ett lätt beslut. Socialdemokratin bygger på en stark demokratisk grund och våra medlemmar gav oss ett tydligt besked om hur vi skulle ställa oss i denna fråga. Hur många av dina partikamrater hade du med dig när presskonferensen om er så kallade satsning hölls? Att sedan påstå att vi haft möjligheter att delta i förhandlingarna är att tänja på sanningen Katarina. Vi blev kallade till ett möte där vi erbjöds att ta ställning till tre olika förslag som alla innebar att gå in med pengar för att stoppa annan verksamhet på hotellet. Då vi inte var beredda att ställa oss bakom något av de förslagen fanns det ingen annan möjlighet för oss än att lämna. I det sammanhanget fanns inga diskussioner om friluftsområdet.

Socialdemokraterna i Skövde

Malin Wadman

ordförande

Marie Ekman

oppositionsråd

Maria Hjärtqvist

gruppledare

Att utveckla vårt fantastiska friluftsområde är något som vi sätter högt på vår politiska agenda. Det arbete som är gjort och som presenteras i det dokument som kallas ”slutrapport Billingen”är en mycket bra början. Detta är dock enligt oss inte färdigt, kostnaderna är inte fastställda, driftskostnader och personalåtgång är inte beräknade. Att då i detta läget säga ja till 105 miljoner kronor är inte ansvarsfullt.

När dessa beräkningar är klara måste de dessutom ställas mot andra kostnader och investeringar kommunen står inför. Låt oss fortsätta de diskussionerna i framtida budgetförhandlingar. Att som den moderatstyrda minoriteten nu även blanda i hop detta med köp av mark och fastigheter till en tillhöftad kostnad är inte att ta ansvar för Skövdes välfärd!

Vi står inför stora investeringsbehov i skolan och omsorgen, ett stort rekryteringsbehov av personal och kraftigt ökande sjuktal. Att då tro att Skövdes välfärd är räddad om kommunen köper ett bad och bygger slalombacke är inte trovärdigt. Så ja, Katarina Jonsson, det var ett lätt beslut. Socialdemokratin bygger på en stark demokratisk grund och våra medlemmar gav oss ett tydligt besked om hur vi skulle ställa oss i denna fråga. Hur många av dina partikamrater hade du med dig när presskonferensen om er så kallade satsning hölls? Att sedan påstå att vi haft möjligheter att delta i förhandlingarna är att tänja på sanningen Katarina. Vi blev kallade till ett möte där vi erbjöds att ta ställning till tre olika förslag som alla innebar att gå in med pengar för att stoppa annan verksamhet på hotellet. Då vi inte var beredda att ställa oss bakom något av de förslagen fanns det ingen annan möjlighet för oss än att lämna. I det sammanhanget fanns inga diskussioner om friluftsområdet.

Socialdemokraterna i Skövde

Malin Wadman

ordförande

Marie Ekman

oppositionsråd

Maria Hjärtqvist

gruppledare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.