04 apr 2016 06:00

04 apr 2016 06:00

Skit in blir skit ut!

:

Ordspråket gäller för all sortering av avfall och särskilt för matavfall som ska återföras till naturen. Kravet på kvalitet i matavfallet beror på att inslaget av andra avfallsslag ackumuleras i behandlingskedjan och försämrar på sikt miljöarbetet. Avfallshanteringen Östra Skaraborg (AÖS) krav på sortering av matavfall är därför både nödvändiga och realistiska. Vi måste helt enkelt vara noggranna, annars skapas miljöproblem istället för att lösa dem.

Sveriges riksdag och regering har fastställt nationella miljömål och det är upp till oss att omsätta målet för matavfall i konkret handling. Vi är också redan mer än halvvägs till målet och inom AÖS tillverkas fordonsgas och ett näringsrikt jordförbättringsmedel från 25 000 villahushåll som sorterar sitt matavfall på ett mycket bra sätt. Så bra att Jordbruksverket nyligen beslutade att matavfallet från AÖS även får användas vid KRAV-odling.

För att nå vårt gemensamma mål måste även hushållen i flerbostadshus sortera matavfall. Vi har förståelse för att fastighetsbolag kan uppleva kraven som tuffa, men vi ser att de allra flesta, som omfattas av matavfallsinsamling, tar sig an uppgiften på ett seriöst sätt. Vi är därför övertygade om att de som bor i lägenhet kommer att sortera lika bra som villahushållen.

Martin Odenö (M)

ordförande

Lars Persson

förbundschef

Avfallshanteringen Östra Skaraborg

Ordspråket gäller för all sortering av avfall och särskilt för matavfall som ska återföras till naturen. Kravet på kvalitet i matavfallet beror på att inslaget av andra avfallsslag ackumuleras i behandlingskedjan och försämrar på sikt miljöarbetet. Avfallshanteringen Östra Skaraborg (AÖS) krav på sortering av matavfall är därför både nödvändiga och realistiska. Vi måste helt enkelt vara noggranna, annars skapas miljöproblem istället för att lösa dem.

Sveriges riksdag och regering har fastställt nationella miljömål och det är upp till oss att omsätta målet för matavfall i konkret handling. Vi är också redan mer än halvvägs till målet och inom AÖS tillverkas fordonsgas och ett näringsrikt jordförbättringsmedel från 25 000 villahushåll som sorterar sitt matavfall på ett mycket bra sätt. Så bra att Jordbruksverket nyligen beslutade att matavfallet från AÖS även får användas vid KRAV-odling.

För att nå vårt gemensamma mål måste även hushållen i flerbostadshus sortera matavfall. Vi har förståelse för att fastighetsbolag kan uppleva kraven som tuffa, men vi ser att de allra flesta, som omfattas av matavfallsinsamling, tar sig an uppgiften på ett seriöst sätt. Vi är därför övertygade om att de som bor i lägenhet kommer att sortera lika bra som villahushållen.

Martin Odenö (M)

ordförande

Lars Persson

förbundschef

Avfallshanteringen Östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.