04 apr 2016 06:00

04 apr 2016 06:00

Stora insatser krävs för att klara äldreomsorgen

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgspersonal och risken att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035. Personalbrist är stora utmaningar för äldreomsorgen.

Sedan år 2000 har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med 10 procent. När den stora gruppen 40-talister blir äldre står vården och framförallt äldreomsorgen för stora utmaningar. Mellan åren 2015 och 2035 väntas gruppen som är 80 år och äldre öka med 76 procent, från cirka 500 000 till närmare 800 000 personer. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs omfattande expansion av äldreomsorgen.

Enligt SCB:s prognoser väntar en stor brist på vård- och omsorgspersonal i framtiden. Det är särskilt uttalat inom äldreomsorgen, där efterfrågan väntas öka kraftigt under åren fram till 2035.

För att möta kommande behov måste planeringen påbörjas nu. Det duger inte med att hela tiden spara inom de sektorer där efterfrågan kommer att vara påtaglig.

Det krävs att utbildning av personal påbörjas nu, med inriktning på bland annat äldreomsorgen. Det krävs också, för att locka ungdomar, att löneutvecklingen blir attraktiv, att personaltätheten ökar så att personalen orkar jobba utan att bli sjukskriven för arbetsskador.

Det krävs ett helt annat synsätt på ekonomin. Det får vara slut på åtstramningar inom välfärdens områden. Allt annat kommer att skapa problem längre fram. Det är dags att möta framtidens behov nu!

Bengt Sjökvist

PRO Skövde

Lars Lundkvist

PRO Norrmalm

Birgitta Andersson

PRO Skultorp

Gösta Andersson

PRO Timmersdala

Lars Enander

PRO Ryd

Stig Larsson

PRO Tidan

Stig Söderlund

PRO Ulvåker-Stöpen

Sedan år 2000 har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med 10 procent. När den stora gruppen 40-talister blir äldre står vården och framförallt äldreomsorgen för stora utmaningar. Mellan åren 2015 och 2035 väntas gruppen som är 80 år och äldre öka med 76 procent, från cirka 500 000 till närmare 800 000 personer. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs omfattande expansion av äldreomsorgen.

Enligt SCB:s prognoser väntar en stor brist på vård- och omsorgspersonal i framtiden. Det är särskilt uttalat inom äldreomsorgen, där efterfrågan väntas öka kraftigt under åren fram till 2035.

För att möta kommande behov måste planeringen påbörjas nu. Det duger inte med att hela tiden spara inom de sektorer där efterfrågan kommer att vara påtaglig.

Det krävs att utbildning av personal påbörjas nu, med inriktning på bland annat äldreomsorgen. Det krävs också, för att locka ungdomar, att löneutvecklingen blir attraktiv, att personaltätheten ökar så att personalen orkar jobba utan att bli sjukskriven för arbetsskador.

Det krävs ett helt annat synsätt på ekonomin. Det får vara slut på åtstramningar inom välfärdens områden. Allt annat kommer att skapa problem längre fram. Det är dags att möta framtidens behov nu!

Bengt Sjökvist

PRO Skövde

Lars Lundkvist

PRO Norrmalm

Birgitta Andersson

PRO Skultorp

Gösta Andersson

PRO Timmersdala

Lars Enander

PRO Ryd

Stig Larsson

PRO Tidan

Stig Söderlund

PRO Ulvåker-Stöpen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.