04 apr 2016 17:06

04 apr 2016 17:06

Ta chansen att satsa på Skövdes utveckling

Billingen. Tillväxt är helt avgörande för Skövde. Utifrån ett tillväxtperspektiv anser vi att en satsning på Billingen i sin helhet är en enorm möjlighet för Skövde och Skövderegionen.

Vi anser även att goda förbindelser till och trafik inom Skövde avgör förutsättningarna. En satsning är viktig inte bara för besöksnäringen, utan även för möjligheten att stärka Skövdes attraktivitet. Tillgången till kompetens är en av Skövdeföretagens största utmaningar och att göra det mer attraktivt att leva, bo och verka här är mycket viktigt när det gäller våra möjligheter att attrahera rätt personal. Skövdes attraktivitet påverkar därmed företagens konkurrenskraft och i en förlängning Skövdes skattebas.

Marcus Allerbjer

Cejn

Jens Holtinger

Volvo Group

Oskar Falk

Volvo Cars

Adam Rapp

Rapp Fastigheter

Arne Lorentzon

Arne Lorentzon AB

Christina Helenius

Swedbank

Thordur Erlingsson

InExchange Factorum

Ingi Jonasson

Asititis

Lars Lindström

Paroc

Björn Furhoff

Furhoffs rostfria

Peter Persson

Ferrocon

David Seiving

Näringslivsforum Skövde

Vi anser även att goda förbindelser till och trafik inom Skövde avgör förutsättningarna. En satsning är viktig inte bara för besöksnäringen, utan även för möjligheten att stärka Skövdes attraktivitet. Tillgången till kompetens är en av Skövdeföretagens största utmaningar och att göra det mer attraktivt att leva, bo och verka här är mycket viktigt när det gäller våra möjligheter att attrahera rätt personal. Skövdes attraktivitet påverkar därmed företagens konkurrenskraft och i en förlängning Skövdes skattebas.

Marcus Allerbjer

Cejn

Jens Holtinger

Volvo Group

Oskar Falk

Volvo Cars

Adam Rapp

Rapp Fastigheter

Arne Lorentzon

Arne Lorentzon AB

Christina Helenius

Swedbank

Thordur Erlingsson

InExchange Factorum

Ingi Jonasson

Asititis

Lars Lindström

Paroc

Björn Furhoff

Furhoffs rostfria

Peter Persson

Ferrocon

David Seiving

Näringslivsforum Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.