05 apr 2016 06:00

05 apr 2016 06:00

Medarbetarna viktigaste resursen

REPLIK

Sjukvård. Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Det har sagts många gånger förut, men tål att upprepas.

Därvidlag håller vi med Lene Lorentzen, Vårdförbundet, i hennes resonemang i SLA den 26 mars om att en välmående, hälsosam verksamhet med god arbetsmiljö är viktigt. Vi håller också med om vikten av att det finns ett utvecklingsklimat med tid för handling, reflektion och eget lärande. Vi som befolkningsföreträdare lyssnar gärna på och för samtal med professionen inom vården för att verka för en bättre arbetsmiljö, men också för att stärka patienten.

Sedan den grönblå majoriteten tillträdde har vi gjort stora satsningar på hälso- och sjukvården, satsningar för att stärka finansieringen av regionens sjukhus, på akutsjukvården och psykiatrin. Vi genomförde en skattehöjning i Västra Götalandsregionen för att kunna tillföra ännu mer resurser till vården. Men de fortsatta underskotten visar att det också behövs insatser av annat slag som behöver göras för att få effektivare och bättre fungerande verksamheter. Även här lyssnar vi gärna på vårdens företrädare.

Vi i den grönblå majoriteten har hört signalerna från medarbetarna i vården och vidtagit åtgärder för att söka råda bot på den pressade arbetssituation som många upplever. Det är även något som vi fortsätter med att göra. Exempel på detta är extrasatsning på löner och lönekarriär där ramen ökats med 150 miljoner kronor 2015-2017, Vi har förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor, satsat på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, avsatt resurser för kompetensutveckling av undersköterskor Kompetensutveckling för våra medarbetare är en viktig. strategisk fråga, inte minst för att sjukvården ska kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Syftet med satsningen är att bidra till en utveckling av yrkesrollen, till uppgiftsväxling och en förstärkt handledning.

När det gäller arbetsmiljö kan vi även nämna nya AFS som nu trätt i kraft där arbetsgivaren bland annat ska se till att man anpassar krav till resurser, klargör arbetets innehåll, identifierar psykisk påfrestning och ska se till att chefer och arbetsledare har tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Det görs även insatser för att minska övertider och sjukfrånvaro.

Alla dessa insatser är givetvis också viktiga delar i arbetet att stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv arbetsgivare. Men det krävs också ett ständigt förbättringsarbete där insatser och åtgärder kontinuerligt analyseras och följs upp. Här för vi gärna en diskussion med medarbetare genom samtal och besök ute i verksamheterna för att kunna fortsätta ta fram förslag och beslut som gagnar såväl medarbetare som patienter.

Gunilla Levén (M)

regionråd och ordförande i personalutskottet

Ulla-Britt Hagström (L)

styrelseordförande Skaraborgs Sjukhus

Därvidlag håller vi med Lene Lorentzen, Vårdförbundet, i hennes resonemang i SLA den 26 mars om att en välmående, hälsosam verksamhet med god arbetsmiljö är viktigt. Vi håller också med om vikten av att det finns ett utvecklingsklimat med tid för handling, reflektion och eget lärande. Vi som befolkningsföreträdare lyssnar gärna på och för samtal med professionen inom vården för att verka för en bättre arbetsmiljö, men också för att stärka patienten.

Sedan den grönblå majoriteten tillträdde har vi gjort stora satsningar på hälso- och sjukvården, satsningar för att stärka finansieringen av regionens sjukhus, på akutsjukvården och psykiatrin. Vi genomförde en skattehöjning i Västra Götalandsregionen för att kunna tillföra ännu mer resurser till vården. Men de fortsatta underskotten visar att det också behövs insatser av annat slag som behöver göras för att få effektivare och bättre fungerande verksamheter. Även här lyssnar vi gärna på vårdens företrädare.

Vi i den grönblå majoriteten har hört signalerna från medarbetarna i vården och vidtagit åtgärder för att söka råda bot på den pressade arbetssituation som många upplever. Det är även något som vi fortsätter med att göra. Exempel på detta är extrasatsning på löner och lönekarriär där ramen ökats med 150 miljoner kronor 2015-2017, Vi har förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor, satsat på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, avsatt resurser för kompetensutveckling av undersköterskor Kompetensutveckling för våra medarbetare är en viktig. strategisk fråga, inte minst för att sjukvården ska kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Syftet med satsningen är att bidra till en utveckling av yrkesrollen, till uppgiftsväxling och en förstärkt handledning.

När det gäller arbetsmiljö kan vi även nämna nya AFS som nu trätt i kraft där arbetsgivaren bland annat ska se till att man anpassar krav till resurser, klargör arbetets innehåll, identifierar psykisk påfrestning och ska se till att chefer och arbetsledare har tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Det görs även insatser för att minska övertider och sjukfrånvaro.

Alla dessa insatser är givetvis också viktiga delar i arbetet att stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv arbetsgivare. Men det krävs också ett ständigt förbättringsarbete där insatser och åtgärder kontinuerligt analyseras och följs upp. Här för vi gärna en diskussion med medarbetare genom samtal och besök ute i verksamheterna för att kunna fortsätta ta fram förslag och beslut som gagnar såväl medarbetare som patienter.

Gunilla Levén (M)

regionråd och ordförande i personalutskottet

Ulla-Britt Hagström (L)

styrelseordförande Skaraborgs Sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.