06 apr 2016 06:00

06 apr 2016 06:00

Ett kortsiktigt beslut

FÅGELVIKSGYMNASIET

Olyckligt. Så var då det väntade och för Tibro kommun som helhet mycket okloka och olyckliga beslutet fattat, en nedläggning av kommunens i särklass största arbetsplats, till stor del finansierad med statliga pengar!

När skolan var som störst arbetade här över 1 000 personer, vuxna som elever. Jag är helt övertygad om att det är ett kortsiktigt och oövertänkt beslut, fattat på ett allt för ensidigt underlag. Jag vet dock sedan min tid i kommunen att budget måste hållas och gå ihop. Att elevantalet skulle sjunka var vi redan för 15–20 år sedan medvetna om. Låga födelsetal i hela upptagningsområdet visade klart detta och planer togs fram för att klara en nedåtgående trend.

Min vädjan är dock att under den kommande perioden undersöka möjligheterna för en fortsatt drift och intagning av nya elever. Skolan har haft ett rykte om att vara en av regionens bästa läroanstalter med ett brett utbud och stor omtanke om eleverna och deras studieresultat. Åtskilliga är de studiebesök från när och fjärran, som gjorts av ministrar, partiledare, lokalpolitiker och skolfolk, på anläggningen.

Sök ett förnyat, djupare samarbete med grannkommunerna Hjo och Karlsborg. Försök att återuppliva det tidigare så livaktiga gymnasierådet, ett forum, där politiker och tjänstemän från de tre kommunerna regelbundet diskuterade dimensionering, utveckling och finansiering av skolan. Grannkommunerna hade då en rejäl och uppskattad 20-procentig rabatt på sina elevavgifter. Ta åter upp arbetet i de s.k. yrkesråden, där representanter från arbetsgivare, fack och skola träffades för att diskutera utbildnings- och utvecklingsfrågor inom de olika programmen. Lyssna på att de goda idéer som finns om nya program och inriktningar. Jag vet att det finns ett stort antal sådana! Tillsätt extra kompetens!

Arbeta också vidare med idrottsutbildningarna. Stor heder år Anders Eriksson och Regina Jensen som så hårt kämpat inte bara för sin egen sport utan för hela kommunens intresse och utveckling.

Redovisa också kostnaderna för skolans ombyggnation eller malpåsedrift och hur detta skall skötas. Det borde varit klart före beslutet om intagningsstopp. Tillsätt vid behov extra kompetens för dessa uppgifter om inte ordinarie tid räcker till.

Anders M Johansson

f skolchef i Tibro kommun

När skolan var som störst arbetade här över 1 000 personer, vuxna som elever. Jag är helt övertygad om att det är ett kortsiktigt och oövertänkt beslut, fattat på ett allt för ensidigt underlag. Jag vet dock sedan min tid i kommunen att budget måste hållas och gå ihop. Att elevantalet skulle sjunka var vi redan för 15–20 år sedan medvetna om. Låga födelsetal i hela upptagningsområdet visade klart detta och planer togs fram för att klara en nedåtgående trend.

Min vädjan är dock att under den kommande perioden undersöka möjligheterna för en fortsatt drift och intagning av nya elever. Skolan har haft ett rykte om att vara en av regionens bästa läroanstalter med ett brett utbud och stor omtanke om eleverna och deras studieresultat. Åtskilliga är de studiebesök från när och fjärran, som gjorts av ministrar, partiledare, lokalpolitiker och skolfolk, på anläggningen.

Sök ett förnyat, djupare samarbete med grannkommunerna Hjo och Karlsborg. Försök att återuppliva det tidigare så livaktiga gymnasierådet, ett forum, där politiker och tjänstemän från de tre kommunerna regelbundet diskuterade dimensionering, utveckling och finansiering av skolan. Grannkommunerna hade då en rejäl och uppskattad 20-procentig rabatt på sina elevavgifter. Ta åter upp arbetet i de s.k. yrkesråden, där representanter från arbetsgivare, fack och skola träffades för att diskutera utbildnings- och utvecklingsfrågor inom de olika programmen. Lyssna på att de goda idéer som finns om nya program och inriktningar. Jag vet att det finns ett stort antal sådana! Tillsätt extra kompetens!

Arbeta också vidare med idrottsutbildningarna. Stor heder år Anders Eriksson och Regina Jensen som så hårt kämpat inte bara för sin egen sport utan för hela kommunens intresse och utveckling.

Redovisa också kostnaderna för skolans ombyggnation eller malpåsedrift och hur detta skall skötas. Det borde varit klart före beslutet om intagningsstopp. Tillsätt vid behov extra kompetens för dessa uppgifter om inte ordinarie tid räcker till.

Anders M Johansson

f skolchef i Tibro kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.