06 apr 2016 06:00

06 apr 2016 06:00

Inga flyktingar på Billingehus?

BILLINGESATSNINGEN

Bekymmer. Den moderatstyrda kommunledningen i Skövde har fått stora bekymmer. Man kanske kan säga att de målat in sig i ett hörn, och har svårt att hitta ut.

Billingehus går kanske inte så bra ekonomiskt och då kom ägaren på, att kanske skulle de kunna hyra ut hotellet som flyktingförläggning. När kommunledningen fick kännedom om detta utlöstes katastroflarmet. Detta fick inte ske med stadens statussymbol Billingehus.

Förhandlingar inleddes med hotellets ägare och resultatet blev det projektupplägg som nu ifrågasätts av allt fler.

En viktig punkt i den föreslagna uppgörelsen är naturligtvis detta, att köpa tre hektar mark plus friluftsbadet och Blå hallen för 45 miljoner kronor. Kritiker har efterlyst en opartisk värdering av badet och väntar fortfarande på svar. Det är kanske inte så konstigt, kommunledningen har faktiskt själva värderat badet till ett minusvärde. Sture Grönblad har förtjänstfullt redovisat fakta i ärendet i en insändare.

Den 23 mars 2009 sålde Skövde kommun badet till Billingehus för 500 000 kronor. Detta med villkoret att kommunen skulle reparera badet för 1,4 miljoner och att kommunen med början 1 januari 2010 skulle betala ett årligt driftsbidrag om 1,6 miljoner kronor årligen. För driften under 2009 skulle kommunen betala, okänt hur mycket.

Nu vill kommunledningen köpa tillbaka badet för 45 miljoner, men driften skall Billingehus sköta även i framtiden, så vad är skillnaden?

Beträffande Blå hallen tycks ingen veta vad man skall använda den till, och markområdet på tre hektar påverkar knappast priset nämnvärt.

Kanske inte så förvånande att många anser att detta upplägg är ett olagligt gynnande av enskild näringsidkare, något som faktiskt började redan den 23 mars 2009.

Bernt Blomgren

Billingehus går kanske inte så bra ekonomiskt och då kom ägaren på, att kanske skulle de kunna hyra ut hotellet som flyktingförläggning. När kommunledningen fick kännedom om detta utlöstes katastroflarmet. Detta fick inte ske med stadens statussymbol Billingehus.

Förhandlingar inleddes med hotellets ägare och resultatet blev det projektupplägg som nu ifrågasätts av allt fler.

En viktig punkt i den föreslagna uppgörelsen är naturligtvis detta, att köpa tre hektar mark plus friluftsbadet och Blå hallen för 45 miljoner kronor. Kritiker har efterlyst en opartisk värdering av badet och väntar fortfarande på svar. Det är kanske inte så konstigt, kommunledningen har faktiskt själva värderat badet till ett minusvärde. Sture Grönblad har förtjänstfullt redovisat fakta i ärendet i en insändare.

Den 23 mars 2009 sålde Skövde kommun badet till Billingehus för 500 000 kronor. Detta med villkoret att kommunen skulle reparera badet för 1,4 miljoner och att kommunen med början 1 januari 2010 skulle betala ett årligt driftsbidrag om 1,6 miljoner kronor årligen. För driften under 2009 skulle kommunen betala, okänt hur mycket.

Nu vill kommunledningen köpa tillbaka badet för 45 miljoner, men driften skall Billingehus sköta även i framtiden, så vad är skillnaden?

Beträffande Blå hallen tycks ingen veta vad man skall använda den till, och markområdet på tre hektar påverkar knappast priset nämnvärt.

Kanske inte så förvånande att många anser att detta upplägg är ett olagligt gynnande av enskild näringsidkare, något som faktiskt började redan den 23 mars 2009.

Bernt Blomgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.