07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Inför samhällsplikt

FOSTRAN

2010 togs den allmänna värnplikten bort. Det känns som att i samband med detta försvann samhällsfostran, att göra rätt för sig i samhället. Vi har idag även en hög arbetslöshet, många tvingas att studera trots att de inte vill det.

Vid införande av samhällsplikt skulle man kunna ha den uppdelad på 3 månaders relaterad grundutbildning och 6 månaders samhällsplikt. Detta kan man nyttja i samhället där det råder brist på arbetskraft så som t.ex. skola, vård och omsorg.

Agera gruppen IF Metall

Mikael, Mats, Peter och Ann-Sofie

2010 togs den allmänna värnplikten bort. Det känns som att i samband med detta försvann samhällsfostran, att göra rätt för sig i samhället. Vi har idag även en hög arbetslöshet, många tvingas att studera trots att de inte vill det.

Vid införande av samhällsplikt skulle man kunna ha den uppdelad på 3 månaders relaterad grundutbildning och 6 månaders samhällsplikt. Detta kan man nyttja i samhället där det råder brist på arbetskraft så som t.ex. skola, vård och omsorg.

Agera gruppen IF Metall

Mikael, Mats, Peter och Ann-Sofie

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.