07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Lovande framtidsutsikter

SKÖVDE

Nu ser det lovande ut! Affären fritidsområde/Billingehus ser att gå igenom helt enligt avtalsförslag. Det stora felet som gjordes var att inte från början gå ut med hela upplägget. Då tror jag att acceptansen blivit större.

Ser också ut som att Livets brunn får leva vidare på sin plats på torget.

Fega L skall utreda, typiskt när man inte vill ta ställning.

Nu fattas bara att även Länsstyrelsen överklagar Cementadomen så kanske, kanske!

Det blir att hoppas, och hoppet är ju det sista som får överge människan!

Anders Löfgren

Nu ser det lovande ut! Affären fritidsområde/Billingehus ser att gå igenom helt enligt avtalsförslag. Det stora felet som gjordes var att inte från början gå ut med hela upplägget. Då tror jag att acceptansen blivit större.

Ser också ut som att Livets brunn får leva vidare på sin plats på torget.

Fega L skall utreda, typiskt när man inte vill ta ställning.

Nu fattas bara att även Länsstyrelsen överklagar Cementadomen så kanske, kanske!

Det blir att hoppas, och hoppet är ju det sista som får överge människan!

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.