07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Tvetydig dom

CEMENTA

Grundfrågan är om Mark- och miljödomstolen kommer att tillåta ett så stort ingrepp i känslig natur och göra ett utslag till prejudicerande. Det tycks inte vara så, då det dels finns två olika domar och dels, att i den sista var expertisen såväl juridiskt som tekniskt oense, tre för och två emot.

I liknande tvister, där tingsrätten sagt ja och hovrätten sagt nej, har det bäddat för HD att ta upp målet. I tre fall där jag varit sakkunnig vann vi i HD med 3–2, det blev ett ja och prejudicerande.

Självklart bör domen överklagas till högre instans inom mark- och miljö. Jag tror ni har stora möjligheter att vinna.

Gösta Carlson

civ.ing

Grundfrågan är om Mark- och miljödomstolen kommer att tillåta ett så stort ingrepp i känslig natur och göra ett utslag till prejudicerande. Det tycks inte vara så, då det dels finns två olika domar och dels, att i den sista var expertisen såväl juridiskt som tekniskt oense, tre för och två emot.

I liknande tvister, där tingsrätten sagt ja och hovrätten sagt nej, har det bäddat för HD att ta upp målet. I tre fall där jag varit sakkunnig vann vi i HD med 3–2, det blev ett ja och prejudicerande.

Självklart bör domen överklagas till högre instans inom mark- och miljö. Jag tror ni har stora möjligheter att vinna.

Gösta Carlson

civ.ing

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.