08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Varje elev ska klara skolan

Debatt:

Så här års pågår centrala prov på Skaraborgs skolor. Det är dags att lyfta den svenska skolan. Alltför många elever når inte kunskapsmålen och kunskapsmätningar visar att andra länders elever springer ifrån. I år var det 14 000 elever som lämnade årskurs nio utan gymnasiebehörighet. Den trenden måste brytas. Alla elever, oavsett i vilken av Skaraborgs kommuner eleverna utbildar sig, ska ges möjligheter till en god start i livet.

Skolans utmaningar ökar också till följd av flyktingkrisen. I år har det till exempel kommit mer än 63 000 barn och unga under 18 år till Sverige. Det innebär prövningar.

Moderaterna tar ett helhetsgrepp om skolan genom Skolinitiativet. Det handlar om att stärka skolan genom höga förväntningar och tydliga kunskapskrav.

Att hantera flyktingsituationen kommer kräva tuffa beslut och svåra avvägningar. Inte minst vad gäller ekonomiska prioriteringar. Skolan ska dock vara fredad. Moderaternas besked är tydligt: vi tänker inte spara på svensk skola.

Samtidigt presenterar vi nya reformer för att varje elev ska klara skolan och få bästa möjliga start i livet:

• Tydliga kunskapskrav i förberedelseklasser. I dag är det otydligt vilka kunskaper som krävs för nyanlända elever att gå vidare från förberedelseklass till ordinarie klass. Detta behöver vi ändra på genom tydliga och formella krav som säkerställer att den som går vidare till vanlig klass är väl förberedd.

• Stärk lärares möjligheter att avgöra om en elev ska gå om en årskurs. Varje elev ska få det stöd som han eller hon behöver. Moderaterna vill därför skärpa Skolförordningen och stärka lärares möjligheter att avgöra om en elev ska gå om en årskurs. På sikt ska alla elever klara målen för att få gå vidare till nästa årskurs.

• Kombinera språkintroduktion med yrkesintroduktion. Unga som med yrkeskunskaper från sitt hemland måste i dag oftast först gå språkutbildning, därefter yrkesutbildning. Detta måste gå snabbare för att nå arbetsmarknad.

• Lärarassistenter gör att lärarna kan få mer undervisningstid med eleverna.

• Höj lärarlönerna och bygg ut karriärtjänster.

• Central rättning av nationella prov.

• Tillfälligt undantag från lärarlegitimation för pensionerade lärare. När det nu kommer många nya elever till Sverige och vi samtidigt har brist på lärare behöver vi använda all lärarkraft som finns. I dag vill många pensionerade lärare fortsatt undervisa.

Kraften och viljan att göra något bra med sitt liv finns hos alla. Det är den viktigaste tillgången Sverige har. För att kunna ta tillvara på detta behöver vi en skola som rustar med kunskap. Därför måste vi nu vända utvecklingen och lyfta svensk skola.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Torbjörn Colling (M)

ordförande Karlsborg

Så här års pågår centrala prov på Skaraborgs skolor. Det är dags att lyfta den svenska skolan. Alltför många elever når inte kunskapsmålen och kunskapsmätningar visar att andra länders elever springer ifrån. I år var det 14 000 elever som lämnade årskurs nio utan gymnasiebehörighet. Den trenden måste brytas. Alla elever, oavsett i vilken av Skaraborgs kommuner eleverna utbildar sig, ska ges möjligheter till en god start i livet.

Skolans utmaningar ökar också till följd av flyktingkrisen. I år har det till exempel kommit mer än 63 000 barn och unga under 18 år till Sverige. Det innebär prövningar.

Moderaterna tar ett helhetsgrepp om skolan genom Skolinitiativet. Det handlar om att stärka skolan genom höga förväntningar och tydliga kunskapskrav.

Att hantera flyktingsituationen kommer kräva tuffa beslut och svåra avvägningar. Inte minst vad gäller ekonomiska prioriteringar. Skolan ska dock vara fredad. Moderaternas besked är tydligt: vi tänker inte spara på svensk skola.

Samtidigt presenterar vi nya reformer för att varje elev ska klara skolan och få bästa möjliga start i livet:

• Tydliga kunskapskrav i förberedelseklasser. I dag är det otydligt vilka kunskaper som krävs för nyanlända elever att gå vidare från förberedelseklass till ordinarie klass. Detta behöver vi ändra på genom tydliga och formella krav som säkerställer att den som går vidare till vanlig klass är väl förberedd.

• Stärk lärares möjligheter att avgöra om en elev ska gå om en årskurs. Varje elev ska få det stöd som han eller hon behöver. Moderaterna vill därför skärpa Skolförordningen och stärka lärares möjligheter att avgöra om en elev ska gå om en årskurs. På sikt ska alla elever klara målen för att få gå vidare till nästa årskurs.

• Kombinera språkintroduktion med yrkesintroduktion. Unga som med yrkeskunskaper från sitt hemland måste i dag oftast först gå språkutbildning, därefter yrkesutbildning. Detta måste gå snabbare för att nå arbetsmarknad.

• Lärarassistenter gör att lärarna kan få mer undervisningstid med eleverna.

• Höj lärarlönerna och bygg ut karriärtjänster.

• Central rättning av nationella prov.

• Tillfälligt undantag från lärarlegitimation för pensionerade lärare. När det nu kommer många nya elever till Sverige och vi samtidigt har brist på lärare behöver vi använda all lärarkraft som finns. I dag vill många pensionerade lärare fortsatt undervisa.

Kraften och viljan att göra något bra med sitt liv finns hos alla. Det är den viktigaste tillgången Sverige har. För att kunna ta tillvara på detta behöver vi en skola som rustar med kunskap. Därför måste vi nu vända utvecklingen och lyfta svensk skola.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Catrin Hulmarker (M)

kommunstyrelsens ordförande Hjo

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Torbjörn Colling (M)

ordförande Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.