08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Widegrens brister i social kompetens

ÄLDREOMSORGEN

Replik. Först trodde jag svaret den 1 april var ett aprilskämt. Men sen insåg jag att det inte var så.

Att tala sanning och inte förneka den tillhör hederligheten. När Alliansen tillträdde påbörjades den nedmontering av den sociala välfärden, men som nu håller på att bromsas upp. Skattesänkningar till de redan rika och som sjuka och pensionärer fått betala med sämre pensioner, den orättvisa skatten (den enda i sitt slag i världen), försämrade förmåner inom sjukvård, mediciner för att nu nämna några exempel.

Alla de försämringar som genomfördes under åtta år av alliansregeringen, kräver nu Cecilia W att den nu sittande regeringen skall rätta omgående. Jag förstår att moderaterna behöver hjälp med att rätta till alla tvivelaktiga beslut som genomfördes och som man tydligen ångrar och vill ha hjälp med att rätta till. Jag håller med om att det går för sakta att rätta till alliansens misstag, men det går trots allt framåt.

Men att ljuga är inte långsiktigt hållbart! Att vara ärlig, visa empati, ha genomtänkt etik och positiv människosyn är delar i den sociala kompetensen, som Cecilia visat stora brister i. Det handlar om sunt förnuft, leva efter en självklar moral. Detta är för mig självklart!

Våra pensionärer förtjänar en bättre framtid! Och då krävs en annan politik än den Cecilia Widegren företräder.

Bengt Sjökvist

Att tala sanning och inte förneka den tillhör hederligheten. När Alliansen tillträdde påbörjades den nedmontering av den sociala välfärden, men som nu håller på att bromsas upp. Skattesänkningar till de redan rika och som sjuka och pensionärer fått betala med sämre pensioner, den orättvisa skatten (den enda i sitt slag i världen), försämrade förmåner inom sjukvård, mediciner för att nu nämna några exempel.

Alla de försämringar som genomfördes under åtta år av alliansregeringen, kräver nu Cecilia W att den nu sittande regeringen skall rätta omgående. Jag förstår att moderaterna behöver hjälp med att rätta till alla tvivelaktiga beslut som genomfördes och som man tydligen ångrar och vill ha hjälp med att rätta till. Jag håller med om att det går för sakta att rätta till alliansens misstag, men det går trots allt framåt.

Men att ljuga är inte långsiktigt hållbart! Att vara ärlig, visa empati, ha genomtänkt etik och positiv människosyn är delar i den sociala kompetensen, som Cecilia visat stora brister i. Det handlar om sunt förnuft, leva efter en självklar moral. Detta är för mig självklart!

Våra pensionärer förtjänar en bättre framtid! Och då krävs en annan politik än den Cecilia Widegren företräder.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.