09 apr 2016 06:00

09 apr 2016 06:00

Jag är stolt feminist!

Replik: Angående Conny Brännbergs debattartikel i SLA 7/4

Att vara feminist är för mig en självklarhet. Det är en del av vem jag är. Att inte vara feminist år 2016 är för mig ganska korkat.

Men till att börja med, vad är feminism? Det finns många olika tankar och teorier om feminism men gemensamt för dem alla är att man strävar efter ett jämställt samhälle. Man ser att det finns en könsmaktsordning i samhället och vill göra något åt det. Man kämpar för ett samhälle där kvinnor och män är lika mycket värda och har samma möjligheter att lyckas i livet. Tyvärr är inte dagens samhälle helt jämställt. Det behövs alltså mer feminism – inte mindre.

I veckan kunde man läsa i SLA att Conny Brännberg, Kristdemokraterna inte är feminist. Det förvånar mig inte. Jag hade faktiskt varit förvånad om han var det. Conny Brännberg är förtroendevald i ett parti, Kristdemokraterna, som gör sitt bästa för att minska jämställdheten mellan kvinnor och män. De verkar istället längta tillbaka till 1950-talets Sverige där kvinnors största roll var som hemmafru.

Jag tillhör ett feministiskt parti, Socialdemokraterna, ett parti som för en feministisk politik och som strävar efter ökad jämställdhet mellan könen. Det är jag stolt över. Socialdemokraterna ser att det finns ojämställdhet i samhället och kämpar för att göra något åt det. Därför är jag glad att vi har en feministisk regering. För en feministisk politik gör skillnad.

I höstas röstade riksdagen igenom en tredje individuell månad i föräldraförsäkringen. Även budgeten har haft ett tydligt fokus på jämställdhet. Det har varit viktiga satsningar på en jämlik och jämställd skola, för att höja skolresultaten och minska klyftorna.

I regeringsförklaringen lyftes vikten av att bekämpa rasism och sexism i skolan för att elever ska må bra och prestera bra. Den största reformen av vuxenutbildningen på tio år är att alla vuxna får rätt till Komvux på gymnasienivå för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det är viktigt för stora grupper kvinnor som hamnat utanför arbetsmarknaden och söker utbildning mitt i livet.

Regeringen har presenterat en rad satsningar för att stärka kvinnors hälsa och öka jämlikheten och jämställdheten i vården. Gratis mammografi för kvinnor i hela landet har införts, lika väl som avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år. Förlossningsvården har fått mera pengar och det har varit satsningar för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

Jag är stolt feminist!

Ida Ekeroth

ordförande S-kvinnor Skaraborg

Att vara feminist är för mig en självklarhet. Det är en del av vem jag är. Att inte vara feminist år 2016 är för mig ganska korkat.

Men till att börja med, vad är feminism? Det finns många olika tankar och teorier om feminism men gemensamt för dem alla är att man strävar efter ett jämställt samhälle. Man ser att det finns en könsmaktsordning i samhället och vill göra något åt det. Man kämpar för ett samhälle där kvinnor och män är lika mycket värda och har samma möjligheter att lyckas i livet. Tyvärr är inte dagens samhälle helt jämställt. Det behövs alltså mer feminism – inte mindre.

I veckan kunde man läsa i SLA att Conny Brännberg, Kristdemokraterna inte är feminist. Det förvånar mig inte. Jag hade faktiskt varit förvånad om han var det. Conny Brännberg är förtroendevald i ett parti, Kristdemokraterna, som gör sitt bästa för att minska jämställdheten mellan kvinnor och män. De verkar istället längta tillbaka till 1950-talets Sverige där kvinnors största roll var som hemmafru.

Jag tillhör ett feministiskt parti, Socialdemokraterna, ett parti som för en feministisk politik och som strävar efter ökad jämställdhet mellan könen. Det är jag stolt över. Socialdemokraterna ser att det finns ojämställdhet i samhället och kämpar för att göra något åt det. Därför är jag glad att vi har en feministisk regering. För en feministisk politik gör skillnad.

I höstas röstade riksdagen igenom en tredje individuell månad i föräldraförsäkringen. Även budgeten har haft ett tydligt fokus på jämställdhet. Det har varit viktiga satsningar på en jämlik och jämställd skola, för att höja skolresultaten och minska klyftorna.

I regeringsförklaringen lyftes vikten av att bekämpa rasism och sexism i skolan för att elever ska må bra och prestera bra. Den största reformen av vuxenutbildningen på tio år är att alla vuxna får rätt till Komvux på gymnasienivå för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det är viktigt för stora grupper kvinnor som hamnat utanför arbetsmarknaden och söker utbildning mitt i livet.

Regeringen har presenterat en rad satsningar för att stärka kvinnors hälsa och öka jämlikheten och jämställdheten i vården. Gratis mammografi för kvinnor i hela landet har införts, lika väl som avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år. Förlossningsvården har fått mera pengar och det har varit satsningar för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

Jag är stolt feminist!

Ida Ekeroth

ordförande S-kvinnor Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.