09 apr 2016 06:00

09 apr 2016 06:00

Karlsborg en föregångare

BARNS RÄTT

Barnombudsman. Med stor glädje konstaterar jag, att kommunen där jag bor tar stora steg framåt, när det gäller barns rätt i samhället i enlighet med FN:s Barnkonvention.

Exempel på tecken som tyder på detta:

• Man har tagit beslut om att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman.

• Barnperspektivet verkar slå rot i nämnderna.

• Kommunen tar ansvar för sommarlovsaktivitet.

• Kommunens föräldrastödprogram utgår ifrån FN:s Barnkonvention.

Lokal barnombudsman: Spännande blir det, att ta del av den arbetsbeskrivning den personen får. Blir mandat och uppdrag tydliga? Barnkonventionen blir levande först när den omsätts i beslutsfattande och i det dagliga arbetet. En levande barnrättspolitik kräver resurser, kunskaper och metoder. Det långsiktiga arbetet kräver samordning för att säkerställa fungerande samverkan mellan politik, förvaltning och verksamhet.

Viktigt är att barnen får möjlighet att vända sig direkt till den lokala barnombudsmannen, om problem rörande deras rättigheter uppstår.

Barnperspektivet i nämnderna: Byggnadsnämndens nye ordförande sa i en intervju: ”En annan del är att få in barnperspektivet i besluten.”

Sommarlovsaktivitet: Gratisbad i Molidens simhall för barn blir verklighet. Förhoppningsvis blir gratisbussar från Undenäs, Forsvik och Mölltorp också verklighet. Alla barn skall ha lika rättigheter, ingen får diskrimineras.

Föräldrastödsprogram: l en kommunannons flaggas för ABC, ett föräldrastödsprogram, som familjecentralen bedriver. l annonsen står ”Innehållet utgår ifrån forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.”

En kommun som går före i barnrättsfrågor blir en trygg och lockande kommun för barnfamiljer.

Det vill ju Karlsborg vara!

Ingrid Ohlsson

Exempel på tecken som tyder på detta:

• Man har tagit beslut om att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman.

• Barnperspektivet verkar slå rot i nämnderna.

• Kommunen tar ansvar för sommarlovsaktivitet.

• Kommunens föräldrastödprogram utgår ifrån FN:s Barnkonvention.

Lokal barnombudsman: Spännande blir det, att ta del av den arbetsbeskrivning den personen får. Blir mandat och uppdrag tydliga? Barnkonventionen blir levande först när den omsätts i beslutsfattande och i det dagliga arbetet. En levande barnrättspolitik kräver resurser, kunskaper och metoder. Det långsiktiga arbetet kräver samordning för att säkerställa fungerande samverkan mellan politik, förvaltning och verksamhet.

Viktigt är att barnen får möjlighet att vända sig direkt till den lokala barnombudsmannen, om problem rörande deras rättigheter uppstår.

Barnperspektivet i nämnderna: Byggnadsnämndens nye ordförande sa i en intervju: ”En annan del är att få in barnperspektivet i besluten.”

Sommarlovsaktivitet: Gratisbad i Molidens simhall för barn blir verklighet. Förhoppningsvis blir gratisbussar från Undenäs, Forsvik och Mölltorp också verklighet. Alla barn skall ha lika rättigheter, ingen får diskrimineras.

Föräldrastödsprogram: l en kommunannons flaggas för ABC, ett föräldrastödsprogram, som familjecentralen bedriver. l annonsen står ”Innehållet utgår ifrån forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.”

En kommun som går före i barnrättsfrågor blir en trygg och lockande kommun för barnfamiljer.

Det vill ju Karlsborg vara!

Ingrid Ohlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.