09 apr 2016 06:00

09 apr 2016 06:00

Planering pågår

REPLIK

I SLA 4/4 lyfter PRO:s Skövdeföreningar fram framtida behov av äldreomsorg och att planeringen måste påbörjas nu.

Planeringen är påbörjad sedan länge och i plan finns att öppna ytterligare platser på Norrmalm samt att påbörja arbetet med nybyggnation vid äldrecentrum Ekedal.

Sedan en tid pågår också omställning av äldreboendeplatser för att möta det ökade behovet av platser för personer med demenssjukdom, det sker genom utökad bemanning samt kompetensutveckling för personalen.

Theres Sahlström (M)

ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

I SLA 4/4 lyfter PRO:s Skövdeföreningar fram framtida behov av äldreomsorg och att planeringen måste påbörjas nu.

Planeringen är påbörjad sedan länge och i plan finns att öppna ytterligare platser på Norrmalm samt att påbörja arbetet med nybyggnation vid äldrecentrum Ekedal.

Sedan en tid pågår också omställning av äldreboendeplatser för att möta det ökade behovet av platser för personer med demenssjukdom, det sker genom utökad bemanning samt kompetensutveckling för personalen.

Theres Sahlström (M)

ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.