09 apr 2016 06:00

09 apr 2016 06:00

Skapa riktiga arbeten istället

REPLIK

Till insändare i SLA 7/4 ”Inför samhällsplikt” Agera-gruppen IF Metall, Mikael, Mats, Peter och Ann-Sofie.

Det här med att kalla den tidigare allmänna värnplikten som ”fostran”, eller ”samhällsfostran”, som ni och så många gör – då har man inte tänkt färdigt enligt min uppfattning. Fostran sköter föräldrar, det är inte samhällets uppgift. (Dessutom, är försvarets syn på fostran helt föråldrad och förlegad.)

Att många idag på grund av hög arbetslöshet ”tvingas att studera trots att de inte vill det”, varför tror ni att de istället skulle vilja göra (värn- och) samhällsplikt?

Det motsatsförhållande som ni själva beskriver, ”hög arbetslöshet” och ”brist på arbetskraft” inom t.ex. skola vård och omsorg – lägg resurser på att göra dessa mer attraktiva och skapa riktiga arbeten istället.

Vän av ordning

Till insändare i SLA 7/4 ”Inför samhällsplikt” Agera-gruppen IF Metall, Mikael, Mats, Peter och Ann-Sofie.

Det här med att kalla den tidigare allmänna värnplikten som ”fostran”, eller ”samhällsfostran”, som ni och så många gör – då har man inte tänkt färdigt enligt min uppfattning. Fostran sköter föräldrar, det är inte samhällets uppgift. (Dessutom, är försvarets syn på fostran helt föråldrad och förlegad.)

Att många idag på grund av hög arbetslöshet ”tvingas att studera trots att de inte vill det”, varför tror ni att de istället skulle vilja göra (värn- och) samhällsplikt?

Det motsatsförhållande som ni själva beskriver, ”hög arbetslöshet” och ”brist på arbetskraft” inom t.ex. skola vård och omsorg – lägg resurser på att göra dessa mer attraktiva och skapa riktiga arbeten istället.

Vän av ordning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.