11 apr 2016 06:00

11 apr 2016 06:00

Hur tänker kommunledningen?

SKÖVDE KOMMUN

Jag och många med mig har svårt att förstå hur kommunens ledning tänker, om man ser till hur agerandet har skett i en del ärenden.

• Kungsgatan: gjordes inte bara smalare, man satte dessutom dit ett trafikljus till vid korsningen som går mot Arena Skövde. Har såvitt jag kan minnas aldrig varit med om att man placerat trafikljus i en korsning där trafikanter enkelt kan tillämpa kugghjulsprincipen.

• Mode: Det borde ha varit möjligt att låta grillen vara kvar, ha bussgarage i botten (om det behövs), bygga ett höghus där och låta olika verksamheter hyra in sig samt p-garage i skilda våningsplan. Man valde att kasta ut en hyresgäst (grillen) som varit en tillgång för många som bor i och gästat Skövde.

• Billingehus: Att inte bry sig om att ta in oberoende värdering av något man en gång sålt för en spottstyver. Då borde många näringsidkare (kanske även privatpersoner?) kunna sälja till kommunen för begärt/önskat pris utan värdering. Presentera bara en storstilad plan för framtiden.

• P-skivor: Begriper inte varför Skövde kommun spjärnar emot. Gör det smart och enkelt för de som är intresserade av att handla i centrum. Eller låtsas att man har en väldigt levande centrumkärna där det hela tiden händer saker.

• Personlig reflektion: För några år sedan var det i alla fall litet liv och rörelse med ”Sommar i city”. Hyfsat välbesökt. Nu verkar man mest diskutera var en staty ska stå och om Hertig Johans torg ska vara i våningar eller ”som nu”. Och så förstås ett och annat jippo. Har Hertig Johans torg blivit en experimentverkstad? Kontinuitet?

• Stallsiken: Istället för att skapa en smart planlösning över området, har man diken mellan p-områden. Att det borde vara enkelt transportera sig mellan butikerna var det kanske ingen som tänkte på? Uppläts planen på en entreprenör som lät en konstnärlig ådra gå framför flödestänket?

• Storgatan: För några år sedan bytte man ut gatsten på en del av handelsstråket, vilket drabbade en av näringsidkarna då denne har uteservering. Ersättning erbjöds aldrig. Är tämligen övertygad om att det skulle handlat om småsummor för Skövde kommun.

Man kan fundera över valen – vem ska gynnas och vem får klara sig bäst denne kan?

Undrar

Jag och många med mig har svårt att förstå hur kommunens ledning tänker, om man ser till hur agerandet har skett i en del ärenden.

• Kungsgatan: gjordes inte bara smalare, man satte dessutom dit ett trafikljus till vid korsningen som går mot Arena Skövde. Har såvitt jag kan minnas aldrig varit med om att man placerat trafikljus i en korsning där trafikanter enkelt kan tillämpa kugghjulsprincipen.

• Mode: Det borde ha varit möjligt att låta grillen vara kvar, ha bussgarage i botten (om det behövs), bygga ett höghus där och låta olika verksamheter hyra in sig samt p-garage i skilda våningsplan. Man valde att kasta ut en hyresgäst (grillen) som varit en tillgång för många som bor i och gästat Skövde.

• Billingehus: Att inte bry sig om att ta in oberoende värdering av något man en gång sålt för en spottstyver. Då borde många näringsidkare (kanske även privatpersoner?) kunna sälja till kommunen för begärt/önskat pris utan värdering. Presentera bara en storstilad plan för framtiden.

• P-skivor: Begriper inte varför Skövde kommun spjärnar emot. Gör det smart och enkelt för de som är intresserade av att handla i centrum. Eller låtsas att man har en väldigt levande centrumkärna där det hela tiden händer saker.

• Personlig reflektion: För några år sedan var det i alla fall litet liv och rörelse med ”Sommar i city”. Hyfsat välbesökt. Nu verkar man mest diskutera var en staty ska stå och om Hertig Johans torg ska vara i våningar eller ”som nu”. Och så förstås ett och annat jippo. Har Hertig Johans torg blivit en experimentverkstad? Kontinuitet?

• Stallsiken: Istället för att skapa en smart planlösning över området, har man diken mellan p-områden. Att det borde vara enkelt transportera sig mellan butikerna var det kanske ingen som tänkte på? Uppläts planen på en entreprenör som lät en konstnärlig ådra gå framför flödestänket?

• Storgatan: För några år sedan bytte man ut gatsten på en del av handelsstråket, vilket drabbade en av näringsidkarna då denne har uteservering. Ersättning erbjöds aldrig. Är tämligen övertygad om att det skulle handlat om småsummor för Skövde kommun.

Man kan fundera över valen – vem ska gynnas och vem får klara sig bäst denne kan?

Undrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.