11 apr 2016 06:00

11 apr 2016 06:00

Sjuka barn kan inte vänta

Debatt:

Det råder stor kris inom den barnpsykiatriska vården, BUP.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen besvarade nyligen en skrivelse från östra patientnämnden, som uppmärksammat problematik och konsekvenser för unga med neuropsykiatriska diagnoser och behov av barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Bristen på tillgängligheten inom BUP på Skaraborgs sjukhus är akut, konstaterar man; bara vartannat barn ges möjlighet till ett första besök i tid och till utredning och behandling är det bara för vart femte barn man uppfyller tidsmålet.

Skaraborgs problem är dessvärre inte unika. Långa väntetider finns i hela regionen. En del av problematiken kan hänföras en tid tillbaka, en del till mer nutida förändringar. Vi socialdemokrater har hoppats att denna trend kunde vändas, eftersom kritik från den förra oppositionen, inte minst de borgerliga partierna, ofta riktades mot det politiska styret. Men vi kan konstatera att den negativa trenden fortsätter efter ett år med samma borgerliga partier i ledning.

Hög personalomsättning, höga sjukskrivningstal och vakanta tjänster räknas upp som problem. Men en annan del av problematiken som lyfts är oklara vårdansvar för barn som är under utredning. Från verksamheten vittnar man om stora brister i samverkan med första linjens hälso- och sjukvård och den specialiserade sjukvården. I psykiatriberedningen har vi socialdemokrater yrkat på att en analys av behoven ska göras, inte bara på specialistnivån, BUP, utan även för den första linjens vård, utöver primärvården och ungdomsmottagningarna också kommunernas elevhälsa. Tyvärr har den moderatledda majoriteten beslutat att en översyn av den första linjens vård enbart ska gälla primärvården, vilket gör att helheten går förlorad.

Vi vill se en bred lösning, såväl praktiskt som politiskt, där även barnpsykiatriska verksamheter inom kommunerna lyfts in. Och det måste ske snabbt – läget är akut och de här barnen kan inte vänta.

Jim Aleberg (S)

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Det råder stor kris inom den barnpsykiatriska vården, BUP.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen besvarade nyligen en skrivelse från östra patientnämnden, som uppmärksammat problematik och konsekvenser för unga med neuropsykiatriska diagnoser och behov av barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Bristen på tillgängligheten inom BUP på Skaraborgs sjukhus är akut, konstaterar man; bara vartannat barn ges möjlighet till ett första besök i tid och till utredning och behandling är det bara för vart femte barn man uppfyller tidsmålet.

Skaraborgs problem är dessvärre inte unika. Långa väntetider finns i hela regionen. En del av problematiken kan hänföras en tid tillbaka, en del till mer nutida förändringar. Vi socialdemokrater har hoppats att denna trend kunde vändas, eftersom kritik från den förra oppositionen, inte minst de borgerliga partierna, ofta riktades mot det politiska styret. Men vi kan konstatera att den negativa trenden fortsätter efter ett år med samma borgerliga partier i ledning.

Hög personalomsättning, höga sjukskrivningstal och vakanta tjänster räknas upp som problem. Men en annan del av problematiken som lyfts är oklara vårdansvar för barn som är under utredning. Från verksamheten vittnar man om stora brister i samverkan med första linjens hälso- och sjukvård och den specialiserade sjukvården. I psykiatriberedningen har vi socialdemokrater yrkat på att en analys av behoven ska göras, inte bara på specialistnivån, BUP, utan även för den första linjens vård, utöver primärvården och ungdomsmottagningarna också kommunernas elevhälsa. Tyvärr har den moderatledda majoriteten beslutat att en översyn av den första linjens vård enbart ska gälla primärvården, vilket gör att helheten går förlorad.

Vi vill se en bred lösning, såväl praktiskt som politiskt, där även barnpsykiatriska verksamheter inom kommunerna lyfts in. Och det måste ske snabbt – läget är akut och de här barnen kan inte vänta.

Jim Aleberg (S)

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.