12 apr 2016 06:00

12 apr 2016 15:02

Får politikerna veta hela sanningen?

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

Replik. Jim Aleberg (S) skrev i SLA 11 april om situationen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Politiken bestämmer det viktiga praktiska ramverket för sådan verksamhet genom att bevilja pengar. Men frågan är om det räcker med sådant? Lejonparten av de behandlingarna på BUP utgörs av mediciner.

Efter att ha läst en bok av professorn och specialistläkaren Peter C Götsche som också förestår forskarnätverket Cochrane-institutet i Köpenhamn får man ett nytt perspektiv på läkande och forskningen kring mediciner. Alla påståenden verifieras på ett noggrant sätt. Cochrane-institutet är oberoende och arbetar med att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation. Utöver det finns det mycket tänkvärda ord i boken Piller och profiter av John Virapen, en man med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin.

Viss medicin är absolut nödvändig och livsavgörande. Men för andra mediciner finns det fakta som talar för att tillverkare och deras etik ifråga om t ex forskning och tillförlitlighet kan ifrågasättas.

Jag föreslår att Jim Aleberg tar del av de tankar som finns i någon av dessa böcker. Landstinget (regionen) handlar i god tro – man litar på Socialstyrelse och Läkemedelsverk, men jag frågar mig om viktiga politiska beslutsfattare får veta den hela osminkade sanningen före man beslutar om t.ex. BUP?

L Andersson

Efter att ha läst en bok av professorn och specialistläkaren Peter C Götsche som också förestår forskarnätverket Cochrane-institutet i Köpenhamn får man ett nytt perspektiv på läkande och forskningen kring mediciner. Alla påståenden verifieras på ett noggrant sätt. Cochrane-institutet är oberoende och arbetar med att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation. Utöver det finns det mycket tänkvärda ord i boken Piller och profiter av John Virapen, en man med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin.

Viss medicin är absolut nödvändig och livsavgörande. Men för andra mediciner finns det fakta som talar för att tillverkare och deras etik ifråga om t ex forskning och tillförlitlighet kan ifrågasättas.

Jag föreslår att Jim Aleberg tar del av de tankar som finns i någon av dessa böcker. Landstinget (regionen) handlar i god tro – man litar på Socialstyrelse och Läkemedelsverk, men jag frågar mig om viktiga politiska beslutsfattare får veta den hela osminkade sanningen före man beslutar om t.ex. BUP?

L Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.