12 apr 2016 06:00

12 apr 2016 06:00

Polisen stirrar sig blind på farten

HASTIGHETSKONTROLLER

Inom några veckor är det dags igen. Barsk polisman kommer att ses i SLA med sitt hastighetsmätarvapen, det är dags för vårlig hastighetsrazzia.

Polisen och Trafikverket anser att hastighetsöverträdelser på våra stora vägar är ett mycket allvarligt problem. Oavsett faktorer som trafikintensitet och väder eller människors beteenden. Har någon gång läst att det handlar om överträdelser på några få (under 10 km/h) km/h på de större landsvägarna, efterföljt av ett incitament som är baserat helt på statistik. I klarspråk; ”Begriper du inte att risken ökar för allvarliga skador vid kollision och lyder satt gräns, bötfäller vi dig”. Huruvida man kolliderar per automatik vid en specifik hastighetsöverträdelse har jag aldrig läst något om, eller sett några bevis på.

I Danmark hade man för några decennier sedan 110 km/h på sina motorvägar. Landsvägarna – som är avsevärt smalare än de svenska – hade (och har) 80 som gräns, vilket verkar relevant. Man hade dessutom en kampanj som översatt till svenska ordagrant skulle bli ”Farten dödar”. Vi åkte ner för något år sedan och konstaterade att standardgräns på motorvägarna nu är satt till 130 km/h och av kampanjen syntes inga spår.

I Tyskland, där både flöde, intensitet och variationer mellan fordon/förare är avsevärt högre än i Norden, har man 100 km/h som standard på landsvägar och 130 km/h som rekommenderad hastighet på motorvägarna. Ändå dör inte folk som flugor i trafiken.

På det hela taget ger detta ett intryck av att primära kravet på trafikanter i Sverige är att man ska ”stirra sig blind” på hastighetsmätaren, medan man i ett antal andra länder är mer intresserad av flöde, uppmärksamhet, hjälpsamhet och hålla avstånd.

Åker man till en region söder om Skaraborg försöker man få trafikanter att bli bättre på att hålla avstånd. I Skaraborg vill Trafikverket sänka hastighetsgränserna på breda, glest trafikerade vägar från långsamt till ännu långsammare. Lyder inte trafikanterna, sätts fartkameror upp. Tänket kan liknas vid ”religiös” övertygelse om att en faktor gäller i trafiken i det glest befolkade och trafikerade Skaraborg.

Lennart Karlsson

Inom några veckor är det dags igen. Barsk polisman kommer att ses i SLA med sitt hastighetsmätarvapen, det är dags för vårlig hastighetsrazzia.

Polisen och Trafikverket anser att hastighetsöverträdelser på våra stora vägar är ett mycket allvarligt problem. Oavsett faktorer som trafikintensitet och väder eller människors beteenden. Har någon gång läst att det handlar om överträdelser på några få (under 10 km/h) km/h på de större landsvägarna, efterföljt av ett incitament som är baserat helt på statistik. I klarspråk; ”Begriper du inte att risken ökar för allvarliga skador vid kollision och lyder satt gräns, bötfäller vi dig”. Huruvida man kolliderar per automatik vid en specifik hastighetsöverträdelse har jag aldrig läst något om, eller sett några bevis på.

I Danmark hade man för några decennier sedan 110 km/h på sina motorvägar. Landsvägarna – som är avsevärt smalare än de svenska – hade (och har) 80 som gräns, vilket verkar relevant. Man hade dessutom en kampanj som översatt till svenska ordagrant skulle bli ”Farten dödar”. Vi åkte ner för något år sedan och konstaterade att standardgräns på motorvägarna nu är satt till 130 km/h och av kampanjen syntes inga spår.

I Tyskland, där både flöde, intensitet och variationer mellan fordon/förare är avsevärt högre än i Norden, har man 100 km/h som standard på landsvägar och 130 km/h som rekommenderad hastighet på motorvägarna. Ändå dör inte folk som flugor i trafiken.

På det hela taget ger detta ett intryck av att primära kravet på trafikanter i Sverige är att man ska ”stirra sig blind” på hastighetsmätaren, medan man i ett antal andra länder är mer intresserad av flöde, uppmärksamhet, hjälpsamhet och hålla avstånd.

Åker man till en region söder om Skaraborg försöker man få trafikanter att bli bättre på att hålla avstånd. I Skaraborg vill Trafikverket sänka hastighetsgränserna på breda, glest trafikerade vägar från långsamt till ännu långsammare. Lyder inte trafikanterna, sätts fartkameror upp. Tänket kan liknas vid ”religiös” övertygelse om att en faktor gäller i trafiken i det glest befolkade och trafikerade Skaraborg.

Lennart Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.