12 apr 2016 06:00

12 apr 2016 06:00

Rätt av Skattemyndigheten

FÖRMÅNSBESKATTNING

Replik. Läste insändaren i SLA 7/4 angående att Skatteverket förmånsbeskattat företag gällande deras fordon. Det framgår tydligt att personen i fråga upplever att den blivit orättvist behandlad i form av straffbeskattning.

Personligen anser jag att detta är korrekt av myndigheten att påföra dessa förmåner då företagen i fråga uppenbarligen inte betalar skatt på deras fordon. Självklart skall alla betala in skatt i synnerhet när man dessutom har förmåner.

Att andra skattebetalare skall belastas för att vissa vill fuska ser jag som mycket motbjudande. Det är för mig självklart att man gör rätt för sig då jag antar att samma personer vill ha kvar välfärden inom skola, vård och omsorg?

Bort med roffarsamhället och händer som rycker och inte ger!

Stoppa fusket!

Personligen anser jag att detta är korrekt av myndigheten att påföra dessa förmåner då företagen i fråga uppenbarligen inte betalar skatt på deras fordon. Självklart skall alla betala in skatt i synnerhet när man dessutom har förmåner.

Att andra skattebetalare skall belastas för att vissa vill fuska ser jag som mycket motbjudande. Det är för mig självklart att man gör rätt för sig då jag antar att samma personer vill ha kvar välfärden inom skola, vård och omsorg?

Bort med roffarsamhället och händer som rycker och inte ger!

Stoppa fusket!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.