13 apr 2016 06:00

13 apr 2016 06:00

Dags för Byggnads att bidra med ordning och reda

Debatt:

Tidigt på tisdagsmorgonen tryckte Byggnads ledning på startknappen för en storstrejk som berör närmare 10 000 byggnadsarbetare. Det drabbar småföretag, storföretag, sjukhusbyggen, bostadsbyggen och industrier. Det är en djupt oansvarig strejk som hade kunnat gå att undvika om Byggnads ledning valt att värna jobben istället för att sin egen maktställning.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har en stor samsyn om byggbranschens utmaningar. I alla fall när vi träffar fackets lokala företrädare. Då är vi eniga om behovet av sund konkurrens och ordning och reda. Vi ägnar mycket tid åt att diskutera hur vi ska kunna intressera och attrahera fler för branschen. Vi är eniga om vikten av att göra arbetsplatserna säkrare. Alla som går till jobbet ska också komma hem.

Dessvärre tycks inte samma vilja att diskutera dessa framtidsfrågor finnas hos Byggnads ledning i Stockholm. Snarare har avtalsrörelsen präglats av en direkt ovilja att föra några som helst samtal. Förhandlingsperioden har minimerats och när den väl inföll ville Byggnads helst ta två veckors uppehåll och dessutom ledigt över påsk. Det lyckades vi få ner till en vecka, men innan förhandlingarna avslutades valde ledningen att varsla om strejk. Det är inte att ta ansvar.

När medlarna i lördags presenterade en lösning var den väl balanserad utifrån båda parters önskemål. Precis som är rimligt i en förhandling. Trots det sa Byggnads ledning nej. De sa nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. Och de sa nej till fortsatt ackord – precis den fråga de hävdar står i centrum för den här avtalsrörelsen. Fakta är att det ”angrepp” på ackordet som Byggnads ledning hävdar är skälet till att de nu går ut i strejk, inte längre fanns kvar.

Nu är det uppenbart att det bara handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vem som sätter lönenivån. Redan idag tjänar en byggnadsarbetare 33 000 kronor i snitt. Vad Byggnads vill är att öka avståndet till de kvinnodominerade låglöneförbundens ytterligare. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande. Det kan vi inte acceptera. Därför tittar vi nu på hur vi kan skydda våra medlemsföretag och deras medarbetare.

Byggnads ledning pratar en hel del om ordning och reda. Det skriver vi helt och fullt under på. Nu är hög tid att Byggnads bidrar med ordning och reda i avtalsrörelsen, i debatten om byggbranschens framtid och inte minst i förhandlingsrummet. Det är hög tid att Byggnads ledning i Stockholm tar sitt ansvar. Det är dags att ni företräder era medlemmar och inte bara er egen maktställning.

Maria Skoog

chef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Tidigt på tisdagsmorgonen tryckte Byggnads ledning på startknappen för en storstrejk som berör närmare 10 000 byggnadsarbetare. Det drabbar småföretag, storföretag, sjukhusbyggen, bostadsbyggen och industrier. Det är en djupt oansvarig strejk som hade kunnat gå att undvika om Byggnads ledning valt att värna jobben istället för att sin egen maktställning.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har en stor samsyn om byggbranschens utmaningar. I alla fall när vi träffar fackets lokala företrädare. Då är vi eniga om behovet av sund konkurrens och ordning och reda. Vi ägnar mycket tid åt att diskutera hur vi ska kunna intressera och attrahera fler för branschen. Vi är eniga om vikten av att göra arbetsplatserna säkrare. Alla som går till jobbet ska också komma hem.

Dessvärre tycks inte samma vilja att diskutera dessa framtidsfrågor finnas hos Byggnads ledning i Stockholm. Snarare har avtalsrörelsen präglats av en direkt ovilja att föra några som helst samtal. Förhandlingsperioden har minimerats och när den väl inföll ville Byggnads helst ta två veckors uppehåll och dessutom ledigt över påsk. Det lyckades vi få ner till en vecka, men innan förhandlingarna avslutades valde ledningen att varsla om strejk. Det är inte att ta ansvar.

När medlarna i lördags presenterade en lösning var den väl balanserad utifrån båda parters önskemål. Precis som är rimligt i en förhandling. Trots det sa Byggnads ledning nej. De sa nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. Och de sa nej till fortsatt ackord – precis den fråga de hävdar står i centrum för den här avtalsrörelsen. Fakta är att det ”angrepp” på ackordet som Byggnads ledning hävdar är skälet till att de nu går ut i strejk, inte längre fanns kvar.

Nu är det uppenbart att det bara handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vem som sätter lönenivån. Redan idag tjänar en byggnadsarbetare 33 000 kronor i snitt. Vad Byggnads vill är att öka avståndet till de kvinnodominerade låglöneförbundens ytterligare. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande. Det kan vi inte acceptera. Därför tittar vi nu på hur vi kan skydda våra medlemsföretag och deras medarbetare.

Byggnads ledning pratar en hel del om ordning och reda. Det skriver vi helt och fullt under på. Nu är hög tid att Byggnads bidrar med ordning och reda i avtalsrörelsen, i debatten om byggbranschens framtid och inte minst i förhandlingsrummet. Det är hög tid att Byggnads ledning i Stockholm tar sitt ansvar. Det är dags att ni företräder era medlemmar och inte bara er egen maktställning.

Maria Skoog

chef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.