13 apr 2016 06:00

13 apr 2016 06:00

Riskanalys före beslut, tack!

BILLINGEPROJEKTET

Det borde vara en självklarhet att varje kommunal investering ska åtföljas av en riskanalys. Om inte annat för att balansera de hallelujakommentarer som politiska eller andra särintressen torgför.

Biogasverket. Här byggde konceptet på Arlas leverans av vassle och kommunen kostade t.o.m. på sig en pipeline från Arla. Den självklara risken var det som hände. Arla lade ner sin produktion och flyttade. 75 miljoner av skattebetalarnas pengar förlorade.

Konstgräsplaner på Lillegården. Fungerande gräsplaner revs upp och ersattes av konstgräs som av miljöskäl inte kan snö- och isröjas och därmed får begränsad användning. Kapitalförstöring + begränsat nyttjande = 10–15 miljoner åt pipan.

Billingeprojektet. Stora planer på utvidgade konstsnöanläggningar. Vad betyder klimatförändringarna? Redan på 70-talet fick tre planerade skid-SM i Skövde ställas in och för tio år sedan hade vi en helgrön vinter. Sedan dess har medeltemperaturen stigit och fortsätter att stiga. Satsa på sommaraktiviteterna. De får bättre och bättre förutsättningar. Vinteraktiviteterna är ett vågspel.

Utomhusbadet är ett lika stort vågspel. Upprustning krävs men hur många dagar per år är det utebadsväder? De senaste åren har de varit lätträknade.

Skattebetalarna är tåliga men till slut blir måttet rågat. Riskanalys före beslut, tack!

R

Det borde vara en självklarhet att varje kommunal investering ska åtföljas av en riskanalys. Om inte annat för att balansera de hallelujakommentarer som politiska eller andra särintressen torgför.

Biogasverket. Här byggde konceptet på Arlas leverans av vassle och kommunen kostade t.o.m. på sig en pipeline från Arla. Den självklara risken var det som hände. Arla lade ner sin produktion och flyttade. 75 miljoner av skattebetalarnas pengar förlorade.

Konstgräsplaner på Lillegården. Fungerande gräsplaner revs upp och ersattes av konstgräs som av miljöskäl inte kan snö- och isröjas och därmed får begränsad användning. Kapitalförstöring + begränsat nyttjande = 10–15 miljoner åt pipan.

Billingeprojektet. Stora planer på utvidgade konstsnöanläggningar. Vad betyder klimatförändringarna? Redan på 70-talet fick tre planerade skid-SM i Skövde ställas in och för tio år sedan hade vi en helgrön vinter. Sedan dess har medeltemperaturen stigit och fortsätter att stiga. Satsa på sommaraktiviteterna. De får bättre och bättre förutsättningar. Vinteraktiviteterna är ett vågspel.

Utomhusbadet är ett lika stort vågspel. Upprustning krävs men hur många dagar per år är det utebadsväder? De senaste åren har de varit lätträknade.

Skattebetalarna är tåliga men till slut blir måttet rågat. Riskanalys före beslut, tack!

R

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.