13 apr 2016 06:00

13 apr 2016 06:00

Tack för den herr Brännberg

FEMINISM

Replik. ”Många kvinnor vill snarare få stöd för att det som de gör i hemmet, att det de gör i föräldraskapet, är ett arbete, dock inte lönebaserat, men en viktig uppgift för att bygga samhällsgemenskapen. Att vissa vill arbeta hemma anser jag mycket positivt. Däremot är jag oroad över alla kvinnor som först jobbar på en arbetsplats och sedan får ta huvudansvaret där hemma.” (SLA 12/4)

Tack, herr Brännberg, för detta klargörande av en grundläggande värdering. I ett samhällsbygge med denna värdering i grunden kommer också kvinnor som tycker om sina yrken inom vård och omsorg att fortsätta ta hand om oss när vi blir gamla eller sjuka utan att vi behöver betala mer än vad ekonomer med samma värderingar anser att vi har råd med. I ett sådant samhälle ger också en positiv löneutveckling för män större chans för kvinnorna att ägna sig åt detta, ”dock inte lönebaserat, men viktig uppgift...”

Herr Brännberg klargör en modern konservativ värdering som känns väl igen ända sedan 50-talet då det ganska allmänt ansågs som den naturligaste sak i världen att familjeförsörjande män hade högre lön än kvinnor.

Tack herr Brännberg för detta klargörande som kan få fler att förstå varför en växande feministisk rörelse är nödvändig.

Kjell Ambertson

medlem i Fi Skövde

Tack, herr Brännberg, för detta klargörande av en grundläggande värdering. I ett samhällsbygge med denna värdering i grunden kommer också kvinnor som tycker om sina yrken inom vård och omsorg att fortsätta ta hand om oss när vi blir gamla eller sjuka utan att vi behöver betala mer än vad ekonomer med samma värderingar anser att vi har råd med. I ett sådant samhälle ger också en positiv löneutveckling för män större chans för kvinnorna att ägna sig åt detta, ”dock inte lönebaserat, men viktig uppgift...”

Herr Brännberg klargör en modern konservativ värdering som känns väl igen ända sedan 50-talet då det ganska allmänt ansågs som den naturligaste sak i världen att familjeförsörjande män hade högre lön än kvinnor.

Tack herr Brännberg för detta klargörande som kan få fler att förstå varför en växande feministisk rörelse är nödvändig.

Kjell Ambertson

medlem i Fi Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.