14 apr 2016 06:00

14 apr 2016 06:00

Hur tänker maktens människor?

KRIG

Primitivt. ”Vi lär av våra misstag”, är ett känt talesätt. Men stämmer det verkligen? Det är väl svårt att påstå, eftersom mänskligheten tycks göra om samma misstag, om och om igen.

Ett exempel: Kriget i Syrien, plus alla andra konflikter. Detta har ju inträffat tidigare, utan någon större framgång. Miljoner döda, infrastruktur som slås ut och samhällsfunktioner som upphör att fungera. Ett primitivt beteende som vi, som utger oss för att vara kronan i evolutionen, skulle kunna sköta bättre. Mängder är de krig som utkämpats.

Borde då inte tanken vara: Så ska vi inte göra igen, utan nästa gång det uppstår meningsskiljaktigheter, ska det lösas på annat sätt.

Är det så att maktens människor tycker att krig, det är det bästa sättet att lösa meningsskiljaktigheter på? De deltar ju dessutom inte själva, utan skickar ut människor som inte har något otalt med dem de är satta att ta livet av. Människor, som förmodligen, vill leva ett lugnt liv, med sina nära och kära.

Människan, en komplicerad varelse.

Conny Östling

Ett exempel: Kriget i Syrien, plus alla andra konflikter. Detta har ju inträffat tidigare, utan någon större framgång. Miljoner döda, infrastruktur som slås ut och samhällsfunktioner som upphör att fungera. Ett primitivt beteende som vi, som utger oss för att vara kronan i evolutionen, skulle kunna sköta bättre. Mängder är de krig som utkämpats.

Borde då inte tanken vara: Så ska vi inte göra igen, utan nästa gång det uppstår meningsskiljaktigheter, ska det lösas på annat sätt.

Är det så att maktens människor tycker att krig, det är det bästa sättet att lösa meningsskiljaktigheter på? De deltar ju dessutom inte själva, utan skickar ut människor som inte har något otalt med dem de är satta att ta livet av. Människor, som förmodligen, vill leva ett lugnt liv, med sina nära och kära.

Människan, en komplicerad varelse.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.