14 apr 2016 06:00

14 apr 2016 06:00

Inkompetenta politiker?

PAVILJONGER

Jag läste i SLA att Skövde kommun måste köpa in paviljonger till höga kostnader bara för att elevantalet ökat. Hur inkompetenta politiker har vi i vårt fullmäktige?

Vi har Rydskolan och Fjärilskolan som nästan står tomma, varför inte låta barnen gå i dessa skolor som redan finns? Och lägga våra skattepengar på sådana ställen där de behövs bättre.

K. Årén

Jag läste i SLA att Skövde kommun måste köpa in paviljonger till höga kostnader bara för att elevantalet ökat. Hur inkompetenta politiker har vi i vårt fullmäktige?

Vi har Rydskolan och Fjärilskolan som nästan står tomma, varför inte låta barnen gå i dessa skolor som redan finns? Och lägga våra skattepengar på sådana ställen där de behövs bättre.

K. Årén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.