14 apr 2016 06:00

14 apr 2016 08:59

Osmakligt av Bergman

ASYLBOENDE

Replik. I en tyvärr tafflig, men tydlig, insändare menar Torbjörn Bergman (M) att han i höstas förutsett ”problem som skulle komma att uppstå vid asylboenden i Sverige” (SLA 13/4). Torbjörn Bergman skriver vidare att ”ingen invänder nu när detta har hänt över hela landet”, och syftar på ”elände, knivmord med mera”.

Torbjörn har fel, för jag invänder. Jag tror inte alls att det är så. Men jag kan ändra mig om han presenterar en tillförlitlig källa som verifierar det han skriver: Att det är elände, knivmord med mera på asylboenden över hela landet.

Utan att ta någon vänster-högerorienterad politisk ställning, tycker jag att det är alldeles uppåt väggarna av Torbjörn att göra en fråga om att hjälpa människor som flyr för sin fortsatta existens till ett osmakligt skämt om en valslogan i ett kommunalt val 2018. Torbjörn tycker också att det är ”svagt” av S att säga nej till avsiktsförklaringen med Billingehus, utan att presentera något alternativ. Jag tycker att det är svagt av Torbjörn, som jag bara får en liten, liten känsla av, inte vill ha ett asylboende på Billingen, att bara säga nej till ett sådant, utan att presentera något alternativ (skulle han ha gjort detta tidigare och jag inte upptäckt detta, ber jag om ursäkt).

När det gäller Billingehusfrågan, har jag inte för avsikt att uttrycka någon åsikt i sak, därtill är jag inte tillräckligt insatt och den debatten mår nog bäst av att nyanseras av andra. Däremot vill jag uttrycka min oro när människor blandar allvar med plumpa skämt och formulerar blåbruna ”sanningar”. Det finns alltför många som har försökt att skapa sådana på egen hand i historien ändå. Jag har en tilltro till varje människa och tror att Torbjörn kan bättre.

Per Håkansson

Torbjörn har fel, för jag invänder. Jag tror inte alls att det är så. Men jag kan ändra mig om han presenterar en tillförlitlig källa som verifierar det han skriver: Att det är elände, knivmord med mera på asylboenden över hela landet.

Utan att ta någon vänster-högerorienterad politisk ställning, tycker jag att det är alldeles uppåt väggarna av Torbjörn att göra en fråga om att hjälpa människor som flyr för sin fortsatta existens till ett osmakligt skämt om en valslogan i ett kommunalt val 2018. Torbjörn tycker också att det är ”svagt” av S att säga nej till avsiktsförklaringen med Billingehus, utan att presentera något alternativ. Jag tycker att det är svagt av Torbjörn, som jag bara får en liten, liten känsla av, inte vill ha ett asylboende på Billingen, att bara säga nej till ett sådant, utan att presentera något alternativ (skulle han ha gjort detta tidigare och jag inte upptäckt detta, ber jag om ursäkt).

När det gäller Billingehusfrågan, har jag inte för avsikt att uttrycka någon åsikt i sak, därtill är jag inte tillräckligt insatt och den debatten mår nog bäst av att nyanseras av andra. Däremot vill jag uttrycka min oro när människor blandar allvar med plumpa skämt och formulerar blåbruna ”sanningar”. Det finns alltför många som har försökt att skapa sådana på egen hand i historien ändå. Jag har en tilltro till varje människa och tror att Torbjörn kan bättre.

Per Håkansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.