14 apr 2016 06:00

14 apr 2016 06:00

Skrämmande läsning

NAZIPROPAGANDA

Jag har länge grunnat på den här insändaren. I flera månader har Skövde och min brevlåda bombarderats med nazipropaganda. Propaganda där det beskrivs hur negativt det är med ”massinvandring”. Hur den sionistiska ”faran” växer m.m. Hur denna grupp, Nordiska (Svenska) motståndsrörelsen vill skapa ett ”rent” Sverige, dessutom vill de värna lite extra om våra djur, referenserna till Nazityskland är slående. Det är en skrämmande läsning, uppenbarligen skriva av personer utan någon som helst kunskap i historia eller ens förmåga till kritiskt tänkande.

Till råga på allt ”stängde” de min arbetsplats, Gymnasium Skövde. Där bedrev vi tydligen ”Sverigefientlig propaganda” bl.a. ljög vi ihop att något som kallas Förintelsen någonsin skulle ägt rum. Detta hände dessutom den 27 januari, 71 år efter att Röda Armén befriat Auschwitz.

Mina elever och alla andra inom Gymnasium Skövde och i alla andra skolor i Sverige får lära sig något som dessa personer borde studera närmare, nämligen kritiskt tänkande och källkritik. Visst, jag presenterar olika stoff för eleverna, men uppmuntrar dem och utmanar dem i att alltid tänka kritiskt och ifrågasätta allt de får höra, även det jag säger. I denna atmosfär av kritiskt tänkande har mina elever år efter år kommit fram till att bevisbördan för att Förintelsen har ägt rum är överväldigande och de kommer då fram till att det har ägt rum.

Något annat vi går igenom i skolan är vägen fram till det andra världskriget, nazismen och fascismens framväxt samt stalinismens utbredning. Det som slår mina elever, och har gjort i några år, är liknelserna mellan då och nu. Hur de kan utskilja spår som pekar i en riktning som leder till samma mål som då. De ekonomiska kriserna, sen 2008, den sociala oron som den förda politiken, 2006–2016, har orsakat och den framväxande fascismen, som nu också sitter i riksdagen som Sverige tredje största parti.

Många av eleverna pekar också på likheten hur borgerliga politiker börjat flörta och öppna upp för den fascistiska politiken. Denna bild skrämmer dem, likväl som det skrämmer mig. Dessutom har de kommit fram till denna analys själva. Jag har bara gett dem de vetenskapliga redskapen. Slutsatserna är deras, även om jag delar dem.

Vad är det för ett samhälle som vi lämnar till nästa generation? Ett samhälle som slits sönder av ökade klyftor och av bristen på solidaritet. Ett samhälle där girigheten och egoismen hyllas och där vi utan att mötas av förakt kan sparka på den svage, oavsett om hen är född i Sverige eller någon annanstans.

Anledningen att nazismen var relativt svag i Sverige under 1930-40-talet var att det fördes en politik mot allt detta. Sverige var då som nu ett delat land, men det fanns en stark politisk vilja att bryta det och göra människor mer jämlika och jämställda.

Låt oss ta dessa signaler som mina elever pekar på på allvar! De förstår något som majoriteten av Sveriges politiker inte ser, eller inte vill se. Ökade klyftor och ett tal om att alla inte är välkomna här (antalstak) spelar fascister och nazister rakt i händerna. Det är vi som bestämmer hur Sverige skall se ut om 20–30 år. Skall det vara ett fritt och jämlikt land eller kommer det bli så att jag riskerar fängelse eller värre för att jag producerar en sådan här text?

Ingen Chamberlain!

Jag har länge grunnat på den här insändaren. I flera månader har Skövde och min brevlåda bombarderats med nazipropaganda. Propaganda där det beskrivs hur negativt det är med ”massinvandring”. Hur den sionistiska ”faran” växer m.m. Hur denna grupp, Nordiska (Svenska) motståndsrörelsen vill skapa ett ”rent” Sverige, dessutom vill de värna lite extra om våra djur, referenserna till Nazityskland är slående. Det är en skrämmande läsning, uppenbarligen skriva av personer utan någon som helst kunskap i historia eller ens förmåga till kritiskt tänkande.

Till råga på allt ”stängde” de min arbetsplats, Gymnasium Skövde. Där bedrev vi tydligen ”Sverigefientlig propaganda” bl.a. ljög vi ihop att något som kallas Förintelsen någonsin skulle ägt rum. Detta hände dessutom den 27 januari, 71 år efter att Röda Armén befriat Auschwitz.

Mina elever och alla andra inom Gymnasium Skövde och i alla andra skolor i Sverige får lära sig något som dessa personer borde studera närmare, nämligen kritiskt tänkande och källkritik. Visst, jag presenterar olika stoff för eleverna, men uppmuntrar dem och utmanar dem i att alltid tänka kritiskt och ifrågasätta allt de får höra, även det jag säger. I denna atmosfär av kritiskt tänkande har mina elever år efter år kommit fram till att bevisbördan för att Förintelsen har ägt rum är överväldigande och de kommer då fram till att det har ägt rum.

Något annat vi går igenom i skolan är vägen fram till det andra världskriget, nazismen och fascismens framväxt samt stalinismens utbredning. Det som slår mina elever, och har gjort i några år, är liknelserna mellan då och nu. Hur de kan utskilja spår som pekar i en riktning som leder till samma mål som då. De ekonomiska kriserna, sen 2008, den sociala oron som den förda politiken, 2006–2016, har orsakat och den framväxande fascismen, som nu också sitter i riksdagen som Sverige tredje största parti.

Många av eleverna pekar också på likheten hur borgerliga politiker börjat flörta och öppna upp för den fascistiska politiken. Denna bild skrämmer dem, likväl som det skrämmer mig. Dessutom har de kommit fram till denna analys själva. Jag har bara gett dem de vetenskapliga redskapen. Slutsatserna är deras, även om jag delar dem.

Vad är det för ett samhälle som vi lämnar till nästa generation? Ett samhälle som slits sönder av ökade klyftor och av bristen på solidaritet. Ett samhälle där girigheten och egoismen hyllas och där vi utan att mötas av förakt kan sparka på den svage, oavsett om hen är född i Sverige eller någon annanstans.

Anledningen att nazismen var relativt svag i Sverige under 1930-40-talet var att det fördes en politik mot allt detta. Sverige var då som nu ett delat land, men det fanns en stark politisk vilja att bryta det och göra människor mer jämlika och jämställda.

Låt oss ta dessa signaler som mina elever pekar på på allvar! De förstår något som majoriteten av Sveriges politiker inte ser, eller inte vill se. Ökade klyftor och ett tal om att alla inte är välkomna här (antalstak) spelar fascister och nazister rakt i händerna. Det är vi som bestämmer hur Sverige skall se ut om 20–30 år. Skall det vara ett fritt och jämlikt land eller kommer det bli så att jag riskerar fängelse eller värre för att jag producerar en sådan här text?

Ingen Chamberlain!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.