15 apr 2016 06:00

15 apr 2016 06:00

Har vi det kyrkoråd vi förtjänar?

S:T MARKUS KYRKA

Angående S:t Markus kyrka kunde man den 30 mars läsa i SLA ”Nu stoppas kyrkbygget”. Undrar vilka istället det är som skall stoppas?

Här talas det om att en renovering skulle bli lika dyr som en nybyggnad. Vad och vilket är det som fördyrar projektet? Skulle inte en noggrannare kostnadsberäkning ha gjorts direkt? De skisser som förevisas är väl inte gratis? Förspillda pengar!

Det talas om att bygga en ny kyrka på annat håll. Har församlingen redan en tomt? Är det inte lika dyrt att bygga nytt på annan plats? Det är väl runt Aspö, Frostagården och Trädgårdsstaden det byggs mest bostäder i Skövde nu.

Enligt Svante Jildenhed skulle pengarna som renoveringen skulle kosta gå till tjänster istället. Måste det inte finnas lokaler även i ytterområdena där dessa tjänstemän skall verka? Eller gäller det bara tjänster i innerstan?

Att det inte är kyrkorådets huvuduppgift att förvalta fastigheter är vi fullt medvetna om. Varför har ni gett er in på ett område ni inte behärskar? Och tänker fortsätta med att bygga en ny kyrka någon annanstans? Blir det projektet riktigt kostnadsberäknat från början?

Finns det kanske redan skisser färdiga för ny kyrka? Är det någon eller några som döljer något för kyrkofolket?

I församlingen fanns tidigare en fastighetsförvaltare (Lars Melder), vem har tilldelats den tjänsten?

Varför skrota alla inventarier i Markuskyrkan om det saknas pengar? Bord och stolar och kontorsmöbler fungerade väl. Likaså fanns en väl fungerande orgel som skänkts bort. Skall de vackra kyrkfönstren hamna på samma ställe som korfönstret som tidigare fanns i stora kyrkan, i en vrå på Skövde museum, där ingen ser dem? Eller är de möjligen planerade i en ny kyrka?

De flesta av S:t Markuskyrkans ”ägodelar” är skänkta av privatpersoner, såsom kyrkklockorna, Carl Malmstens golvur, nattvardskalk i silver, nattvardskalk i fält, dopskål i silver, silverljusstakar, kristallvaser, julkrubba Goebels, processionskors, flygel, golvet i samlingssalen (kopia av Läckö slotts golv) m.m. Hur förfares med dessa ägodelar?

S:t Markus arbetskrets

Angående S:t Markus kyrka kunde man den 30 mars läsa i SLA ”Nu stoppas kyrkbygget”. Undrar vilka istället det är som skall stoppas?

Här talas det om att en renovering skulle bli lika dyr som en nybyggnad. Vad och vilket är det som fördyrar projektet? Skulle inte en noggrannare kostnadsberäkning ha gjorts direkt? De skisser som förevisas är väl inte gratis? Förspillda pengar!

Det talas om att bygga en ny kyrka på annat håll. Har församlingen redan en tomt? Är det inte lika dyrt att bygga nytt på annan plats? Det är väl runt Aspö, Frostagården och Trädgårdsstaden det byggs mest bostäder i Skövde nu.

Enligt Svante Jildenhed skulle pengarna som renoveringen skulle kosta gå till tjänster istället. Måste det inte finnas lokaler även i ytterområdena där dessa tjänstemän skall verka? Eller gäller det bara tjänster i innerstan?

Att det inte är kyrkorådets huvuduppgift att förvalta fastigheter är vi fullt medvetna om. Varför har ni gett er in på ett område ni inte behärskar? Och tänker fortsätta med att bygga en ny kyrka någon annanstans? Blir det projektet riktigt kostnadsberäknat från början?

Finns det kanske redan skisser färdiga för ny kyrka? Är det någon eller några som döljer något för kyrkofolket?

I församlingen fanns tidigare en fastighetsförvaltare (Lars Melder), vem har tilldelats den tjänsten?

Varför skrota alla inventarier i Markuskyrkan om det saknas pengar? Bord och stolar och kontorsmöbler fungerade väl. Likaså fanns en väl fungerande orgel som skänkts bort. Skall de vackra kyrkfönstren hamna på samma ställe som korfönstret som tidigare fanns i stora kyrkan, i en vrå på Skövde museum, där ingen ser dem? Eller är de möjligen planerade i en ny kyrka?

De flesta av S:t Markuskyrkans ”ägodelar” är skänkta av privatpersoner, såsom kyrkklockorna, Carl Malmstens golvur, nattvardskalk i silver, nattvardskalk i fält, dopskål i silver, silverljusstakar, kristallvaser, julkrubba Goebels, processionskors, flygel, golvet i samlingssalen (kopia av Läckö slotts golv) m.m. Hur förfares med dessa ägodelar?

S:t Markus arbetskrets

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.