15 apr 2016 06:00

15 apr 2016 06:00

Varför varslar vi om konflikt?

Debatt:

Avtalsförhandlingarna på tjänstesidan med arbetsgivarorganisationen Almega har hamnat i ett låst läge. Därför tvingas vi nu in i en konflikt och våra medlemmar kommer att tas ut i strejk.

Varför blev det så här? Kunde vi inte enats med Almega precis som vi enats med andra arbetsgivarorganisationer? Vi har ju ställt liknande krav både på industrisidan och på tjänstesidan! Unionens ambition har hela tiden varit att komma överens, men Almega har fortsatt vägra gå med på flexpension medan andra arbetsgivarorganisationer har tagit sitt ansvar för rättvisa och trygga pensionsvillkor. Vi kan inte acceptera att medlemmarna inom tjänstesektorn halkar efter och riskerar en dålig pension. Inte heller alternativet att medlemmarna själva ska behöva betala tjänstepensionen från sin egen lön. Nu tvingas vi alltså ta till strejk som en sista åtgärd för att trygga anställningsvillkoren för tjänstemännen inom den privata tjänstesektorn.

Arbetsmarknadens parter ansvarar för lönebildningen och för många av de regler och villkor som gäller på arbetsplatserna vilket regleras i kollektivavtalen. Det är detta som är den svenska modellen. Några av grundbultarna är fredsplikt under gällande avtalsperiod och konflikträtt när det inte finns något avtal. Det är alltså först nu, när det inte finns något gällande kollektivavtal som vi kan ta ut våra medlemmar i strejk.

Hur fungerar då en strejk? Att strejka är en grundlagsskyddad rättighet. En strejk föregås av ett varsel, vilket innebär att vi förvarnar om att det kommer bli strejk inom sju arbetsdagar eller mer om vi inte innan dess kan komma överens vid förhandlingsbordet. Vid den angivna tidpunkten läggs arbetet ner av våra medlemmar på de arbetsställen som tagits ut i strejk. Under tiden som konflikten pågår får våra medlemmar ersättning från vår strejkkassa.

Varslet har nu lagts och om vi inte kommer överens innan den 18 april klockan 12.00 utbryter det alltså strejk. Något som vi hela tiden velat undvika. Vårt uppdrag har dock varit tydligt. Medlemmarna i tjänstesektorn vill ha samma trygghet och villkor som övriga branscher.

Benny Olsson

ordförande regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Avtalsförhandlingarna på tjänstesidan med arbetsgivarorganisationen Almega har hamnat i ett låst läge. Därför tvingas vi nu in i en konflikt och våra medlemmar kommer att tas ut i strejk.

Varför blev det så här? Kunde vi inte enats med Almega precis som vi enats med andra arbetsgivarorganisationer? Vi har ju ställt liknande krav både på industrisidan och på tjänstesidan! Unionens ambition har hela tiden varit att komma överens, men Almega har fortsatt vägra gå med på flexpension medan andra arbetsgivarorganisationer har tagit sitt ansvar för rättvisa och trygga pensionsvillkor. Vi kan inte acceptera att medlemmarna inom tjänstesektorn halkar efter och riskerar en dålig pension. Inte heller alternativet att medlemmarna själva ska behöva betala tjänstepensionen från sin egen lön. Nu tvingas vi alltså ta till strejk som en sista åtgärd för att trygga anställningsvillkoren för tjänstemännen inom den privata tjänstesektorn.

Arbetsmarknadens parter ansvarar för lönebildningen och för många av de regler och villkor som gäller på arbetsplatserna vilket regleras i kollektivavtalen. Det är detta som är den svenska modellen. Några av grundbultarna är fredsplikt under gällande avtalsperiod och konflikträtt när det inte finns något avtal. Det är alltså först nu, när det inte finns något gällande kollektivavtal som vi kan ta ut våra medlemmar i strejk.

Hur fungerar då en strejk? Att strejka är en grundlagsskyddad rättighet. En strejk föregås av ett varsel, vilket innebär att vi förvarnar om att det kommer bli strejk inom sju arbetsdagar eller mer om vi inte innan dess kan komma överens vid förhandlingsbordet. Vid den angivna tidpunkten läggs arbetet ner av våra medlemmar på de arbetsställen som tagits ut i strejk. Under tiden som konflikten pågår får våra medlemmar ersättning från vår strejkkassa.

Varslet har nu lagts och om vi inte kommer överens innan den 18 april klockan 12.00 utbryter det alltså strejk. Något som vi hela tiden velat undvika. Vårt uppdrag har dock varit tydligt. Medlemmarna i tjänstesektorn vill ha samma trygghet och villkor som övriga branscher.

Benny Olsson

ordförande regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.