16 apr 2016 06:00

16 apr 2016 06:00

Behoven är enorma efter den politiska vanvården

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

Replik. Jag läste med stort intresse men också viss förvåning Jim Alebergs insändare om en barn- och ungdomspsykiatri i kris (SLA 11/4). Det är naturligtvis mycket välkommet att S äntligen har börjat intressera sig för psykiatrin. Det är också smickrande att Socialdemokraterna i Västra Götaland hoppats på en förbättring inom psykiatrin i regionen i och med att Grönblå samverkan tog över styret efter ett alltför långt socialdemokratiskt maktinnehav. Jag vill passa på att tacka för det förtroendet!

Behoven inom den psykiatriska vården har varit enorma på grund av långvarig politisk vanvård. Därför valde den nyinrättade Psykiatriberedningen under Grönblå majoritet att redan under sitt andra sammanträde besluta om extra medel till neuropsykiatrisk utredning och behandling. 35 miljoner kronor avsattes omedelbart för detta ändamål. Vi är medvetna om att de extra medlen inte över en natt, eller ens under ett år, löser alla problem med bemanning och tillgänglighet. Men det är ett första steg och en satsning som Socialdemokraterna under alla år vid makten lät bli att göra.

När det gäller översynen av första linjen så är den nu i sitt slutskede och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska inom kort fatta beslut om hur förstärkningen ska ske. Anledningen till att majoriteten i Psykiatriberedningen ville begränsa översynen till att handla om primärvårdsnivån är att vi faktiskt ville att översynen skulle leda fram till ett konkret och genomförbart förslag. Som både Jim Aleberg och Socialdemokraternas ledamöter i Psykiatriberedningen borde känna till så rår vi faktiskt inte över elevhälsan. Däremot har vi möjlighet att omedelbart påbörja en förstärkning av första linjens vård inom regionens primärvård.

2010 fattade regionfullmäktige beslut om att revidera utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin. Men eftersom Socialdemokraterna inte genomförde en sådan revidering var även det något som Psykiatriberedningen tog tag i direkt. Denna revidering har skett i avstämning med översynen av första linjen för att så långt som möjligt hantera de problem som Jim Aleberg äntligen fått upp ögonen för.

Monica Selin (KD)

regionråd och ordförande i Psykiatriberedningen

Behoven inom den psykiatriska vården har varit enorma på grund av långvarig politisk vanvård. Därför valde den nyinrättade Psykiatriberedningen under Grönblå majoritet att redan under sitt andra sammanträde besluta om extra medel till neuropsykiatrisk utredning och behandling. 35 miljoner kronor avsattes omedelbart för detta ändamål. Vi är medvetna om att de extra medlen inte över en natt, eller ens under ett år, löser alla problem med bemanning och tillgänglighet. Men det är ett första steg och en satsning som Socialdemokraterna under alla år vid makten lät bli att göra.

När det gäller översynen av första linjen så är den nu i sitt slutskede och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska inom kort fatta beslut om hur förstärkningen ska ske. Anledningen till att majoriteten i Psykiatriberedningen ville begränsa översynen till att handla om primärvårdsnivån är att vi faktiskt ville att översynen skulle leda fram till ett konkret och genomförbart förslag. Som både Jim Aleberg och Socialdemokraternas ledamöter i Psykiatriberedningen borde känna till så rår vi faktiskt inte över elevhälsan. Däremot har vi möjlighet att omedelbart påbörja en förstärkning av första linjens vård inom regionens primärvård.

2010 fattade regionfullmäktige beslut om att revidera utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin. Men eftersom Socialdemokraterna inte genomförde en sådan revidering var även det något som Psykiatriberedningen tog tag i direkt. Denna revidering har skett i avstämning med översynen av första linjen för att så långt som möjligt hantera de problem som Jim Aleberg äntligen fått upp ögonen för.

Monica Selin (KD)

regionråd och ordförande i Psykiatriberedningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.