18 apr 2016 06:00

18 apr 2016 06:00

Känn er blåsta!

CEMENTA

Återställning. I den nyligen avkunnade domen om fortsatt brytningstillstånd, har domstolen på Cementas eget förslag fastställt att Cementa ska deponera 10,5 miljoner som ett garantibelopp för återställning av själva brottet.

För den stora fabriksanläggningen som har ett icke tidsbestämt tillstånd, finns inget motsvarande belopp fastställt. Den dag verksamheten upphör vilket kan bli om ett–två år om överklagandet går igenom, eller om 15–20 år när man brutit ut det brytvärda, kommer det att kosta minst hundra, troligen betydligt mycket mera miljoner, att riva hela Cementa-anläggningen och återställa brottet enligt plan.

Ett troligt scenario vid nedläggningen, Rockwool gjorde så, är att Cementas ägare erbjuder kommunen att ta över mark och fabriksanläggning i befintligt skick för 1 krona plus garantibeloppet. Om inte kommunen går med på det så stänger man ner och låter det hela stå.

Vem får i slutändan betala? Jo, som vanligt vi skattebetalare, medan Cementas ägare i utlandet tar hem vinsterna!

Sture Grönblad

För den stora fabriksanläggningen som har ett icke tidsbestämt tillstånd, finns inget motsvarande belopp fastställt. Den dag verksamheten upphör vilket kan bli om ett–två år om överklagandet går igenom, eller om 15–20 år när man brutit ut det brytvärda, kommer det att kosta minst hundra, troligen betydligt mycket mera miljoner, att riva hela Cementa-anläggningen och återställa brottet enligt plan.

Ett troligt scenario vid nedläggningen, Rockwool gjorde så, är att Cementas ägare erbjuder kommunen att ta över mark och fabriksanläggning i befintligt skick för 1 krona plus garantibeloppet. Om inte kommunen går med på det så stänger man ner och låter det hela stå.

Vem får i slutändan betala? Jo, som vanligt vi skattebetalare, medan Cementas ägare i utlandet tar hem vinsterna!

Sture Grönblad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.