19 apr 2016 06:00

19 apr 2016 06:00

Byggavtalet klart – strejken över

DEBATT

Det är bra att Byggnads ledning till slut tog sitt ansvar och kom tillbaka till förhandlingsbordet och såg till att vi kunde få en ny överenskommelse.

Därmed är byggstrejken över. Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och uppräknas om 2,38 procent på 13 månader. Därmed håller även byggavtalet industrins märke. Inför nästa avtalsförhandling om ett år har man dessutom enats om ett 13 månaders avtal så att den konkurrensutsatta industrin i lugn och ro hinner sätta märket 2017 först.

Utöver det har vi i årets avtalsrörelse fått ett utökat mandat till fackliga förtroendemän i företaget som möjliggör att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat. Det är viktiga steg för att göra vår bransch mer öppen och konkurrenskraftig.

Medlarna har föreslagit oss parter att utöver denna hemställan genomföra en försöksverksamhet för nyanlända och långtidsarbetslösa för att sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden. Introduktionsanställningen liknar det yrkande som Sveriges Byggindustrier lagt fram under avtalsrörelsen och kommer att ha stor betydelse för att få in fler nyanlända.

Vi är framöver i stort behov av fler medarbetare. Och vi ser gärna fler tjejer och utlandsfödda i branschen. Vi är eniga om vikten av att göra arbetsplatserna säkrare. Arbetsmiljö och säkerhet är alltid högst på vår agenda dagligen – inte bara vid en avtalsrörelse.

Att jobba för en vit bransch är också något vid dagligen arbetar för. Huvudentreprenöransvaret var vi med och tog fram för ett par år sedan och tycker detta är mycket bra. Via våra identitetskort (ID06) framgår tydligt exakt vilka personer och från vilka företag de kommer som jobbar på en arbetsplats. Vid nyår införde vi även närvaroliggare i branschen, vilket möjliggör för Skatteverket att komma och göra oanmälda arbetsplatsbesök, helt i linje med vårt arbete mot en vit och ren bransch. Detta är viktigt för oss alla dagar på året, även då vi inte har avtalsrörelse.

Nu ser vi med glädje fram emot att fortsätta driva våra viktiga frågor som arbetsmiljö och säkerhet, en vit bransch och utbildningsfrågor tillsammans med byggnads ombudsmän här i Skaraborg, vilka vi har ett mycket bra och givande samarbete med.

Maria Skoog

Chef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Därmed är byggstrejken över. Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och uppräknas om 2,38 procent på 13 månader. Därmed håller även byggavtalet industrins märke. Inför nästa avtalsförhandling om ett år har man dessutom enats om ett 13 månaders avtal så att den konkurrensutsatta industrin i lugn och ro hinner sätta märket 2017 först.

Utöver det har vi i årets avtalsrörelse fått ett utökat mandat till fackliga förtroendemän i företaget som möjliggör att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat. Det är viktiga steg för att göra vår bransch mer öppen och konkurrenskraftig.

Medlarna har föreslagit oss parter att utöver denna hemställan genomföra en försöksverksamhet för nyanlända och långtidsarbetslösa för att sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden. Introduktionsanställningen liknar det yrkande som Sveriges Byggindustrier lagt fram under avtalsrörelsen och kommer att ha stor betydelse för att få in fler nyanlända.

Vi är framöver i stort behov av fler medarbetare. Och vi ser gärna fler tjejer och utlandsfödda i branschen. Vi är eniga om vikten av att göra arbetsplatserna säkrare. Arbetsmiljö och säkerhet är alltid högst på vår agenda dagligen – inte bara vid en avtalsrörelse.

Att jobba för en vit bransch är också något vid dagligen arbetar för. Huvudentreprenöransvaret var vi med och tog fram för ett par år sedan och tycker detta är mycket bra. Via våra identitetskort (ID06) framgår tydligt exakt vilka personer och från vilka företag de kommer som jobbar på en arbetsplats. Vid nyår införde vi även närvaroliggare i branschen, vilket möjliggör för Skatteverket att komma och göra oanmälda arbetsplatsbesök, helt i linje med vårt arbete mot en vit och ren bransch. Detta är viktigt för oss alla dagar på året, även då vi inte har avtalsrörelse.

Nu ser vi med glädje fram emot att fortsätta driva våra viktiga frågor som arbetsmiljö och säkerhet, en vit bransch och utbildningsfrågor tillsammans med byggnads ombudsmän här i Skaraborg, vilka vi har ett mycket bra och givande samarbete med.

Maria Skoog

Chef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.