19 apr 2016 06:00

19 apr 2016 06:00

En spik i landsbygdskistan

KARLSBORGSBANAN

Den 15 april meddelar Trafikverket via sin planeringschef, Henrik Zetterquist att det inte blir någon tågtrafik på Karlsborgsbanan. Detta går tvärtemot de besked som tidigare lämnats om den åtgärdsvalsstudie för sträckan Skövde-Karlsborg vars arbete inleddes i vintras. Nu kommer bara vägtrafikalternativet att analyseras.

Som skäl för Trafikverkets ställningstagande anger Henrik Zetterquist att Karlsborgsbanan inte finns med i VG-regionens regionala trafikplan och målbild för 2035.

I ledningen för VG-regionen finns ett antal partier som påstår sig värna om landsbygdens utveckling och miljövänliga transporter. Man kan undra vad Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna tänkte på när man fastställde trafikplanen. Det kan knappast varit landsbygdens utveckling man hade för ögonen. Det kan knappast ha varit Landsbygdskommitténs första delbetänkande heller. Där står bl.a. att staten måste bli bättre på att styra för att möta landsbygden behov och möjligheter, något som man hittills inte lyckats skapa förutsättningar för.

Kommunikation är inte bara bredband. Kommunikation är också annan infrastruktur som skapar goda och miljövänliga förbindelser. I sin tur en förutsättning för boende och arbete. Utan denna del av infrastrukturen kommer den negativa utvecklingen för landsbygden att fortsätta och det gäller inte minst småkommuner som Karlsborg.

Trafikverkets beslut är ännu en rejäl spik i landsbygdskistan. De partier som medverkat till beslutet borde ompröva detta. Det kan inte vara korrekt som Henrik Zetterquist säger att vi inte har råd. Det handlar om cirka 200 miljoner kronor. När man studerar regeringens vårbudget så inser man att det inte handlar om brist på pengar när vissa myndigheter kan få ett tilläggsanslag på 30 miljarder. Det handlar om prioritering och inget annat.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Som skäl för Trafikverkets ställningstagande anger Henrik Zetterquist att Karlsborgsbanan inte finns med i VG-regionens regionala trafikplan och målbild för 2035.

I ledningen för VG-regionen finns ett antal partier som påstår sig värna om landsbygdens utveckling och miljövänliga transporter. Man kan undra vad Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna tänkte på när man fastställde trafikplanen. Det kan knappast varit landsbygdens utveckling man hade för ögonen. Det kan knappast ha varit Landsbygdskommitténs första delbetänkande heller. Där står bl.a. att staten måste bli bättre på att styra för att möta landsbygden behov och möjligheter, något som man hittills inte lyckats skapa förutsättningar för.

Kommunikation är inte bara bredband. Kommunikation är också annan infrastruktur som skapar goda och miljövänliga förbindelser. I sin tur en förutsättning för boende och arbete. Utan denna del av infrastrukturen kommer den negativa utvecklingen för landsbygden att fortsätta och det gäller inte minst småkommuner som Karlsborg.

Trafikverkets beslut är ännu en rejäl spik i landsbygdskistan. De partier som medverkat till beslutet borde ompröva detta. Det kan inte vara korrekt som Henrik Zetterquist säger att vi inte har råd. Det handlar om cirka 200 miljoner kronor. När man studerar regeringens vårbudget så inser man att det inte handlar om brist på pengar när vissa myndigheter kan få ett tilläggsanslag på 30 miljarder. Det handlar om prioritering och inget annat.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.