19 apr 2016 06:00

19 apr 2016 06:00

Vi tänker nog lite olika

ASYLBOENDE

Hej Torbjörn Bergman och tack för ditt svar (SLA 16/4).

Tyvärr missuppfattar du, eller väljer att missförstå, begreppet förneka. Jag ber dig läsa denna insändare mer noggrant. Jag förnekar inte något alls i min text, tvärtom skriver jag att jag är beredd att ändra mig om du kan presentera en tillförlitlig källa som styrker det du påstår. Trots min efterfrågan, presenterar du bara lösryckta tal i syfte att försöka påvisa det riktiga i ditt resonemang, och det är detta jag invänder mot, inte dina åsikter. Andemeningen i min insändare är att påståenden måste grundas i en relevant användning av tillförlitliga fakta.

När du skriver om att din förutspådda utveckling har skett på asylboenden ”över hela landet” så behöver din källa visa att det också är så. Dina tal från Alma-rapporten visar hur många anmälningar Polisen kopplat till asylboenden, inte att det är ”elände, knivmord med mera” på vartenda asylboende i hela Sverige. Just detta är vad jag efterfrågar belägg för.

Vi har nog lite olika syn på saker, ting och människor, vilket accentueras av din tolkning av min fråga om alternativ till asylboende på Billingehus. Du tänker alternativ till anläggningen medan jag tänker alternativ till att ta hand om människor. Lite olika där.

Per Håkansson

Tyvärr missuppfattar du, eller väljer att missförstå, begreppet förneka. Jag ber dig läsa denna insändare mer noggrant. Jag förnekar inte något alls i min text, tvärtom skriver jag att jag är beredd att ändra mig om du kan presentera en tillförlitlig källa som styrker det du påstår. Trots min efterfrågan, presenterar du bara lösryckta tal i syfte att försöka påvisa det riktiga i ditt resonemang, och det är detta jag invänder mot, inte dina åsikter. Andemeningen i min insändare är att påståenden måste grundas i en relevant användning av tillförlitliga fakta.

När du skriver om att din förutspådda utveckling har skett på asylboenden ”över hela landet” så behöver din källa visa att det också är så. Dina tal från Alma-rapporten visar hur många anmälningar Polisen kopplat till asylboenden, inte att det är ”elände, knivmord med mera” på vartenda asylboende i hela Sverige. Just detta är vad jag efterfrågar belägg för.

Vi har nog lite olika syn på saker, ting och människor, vilket accentueras av din tolkning av min fråga om alternativ till asylboende på Billingehus. Du tänker alternativ till anläggningen medan jag tänker alternativ till att ta hand om människor. Lite olika där.

Per Håkansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.