20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Gör en cykelbana!

KARLSBORGSBANAN

Hur kan man misshandla en fråga som Karlsborgsbanan? Den är inte formellt nedlagt trots flera beslut och att det har gått 25 år (?) sedan sista tåget gick. Lägg ner och gör cykelbana av hela sträckan!

Karlsborg har gjort en egen cykelbana till Mölltorp, varför? En betydlig bättre sträckning hade varit på gamla järnvägsbanvallen som är perfekt för ändamålet (jämför Varnhem–Skövde). Sträckan håller på att växa igen och än så länge kan vi få en perfekt cykelväg, Skövde–Karlsborg. Tibro slipper en annan lösning.

Bengt

Hur kan man misshandla en fråga som Karlsborgsbanan? Den är inte formellt nedlagt trots flera beslut och att det har gått 25 år (?) sedan sista tåget gick. Lägg ner och gör cykelbana av hela sträckan!

Karlsborg har gjort en egen cykelbana till Mölltorp, varför? En betydlig bättre sträckning hade varit på gamla järnvägsbanvallen som är perfekt för ändamålet (jämför Varnhem–Skövde). Sträckan håller på att växa igen och än så länge kan vi få en perfekt cykelväg, Skövde–Karlsborg. Tibro slipper en annan lösning.

Bengt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.