20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Hur tänker ni nu?

UNDENÄS

Lekpark. Läser i tidningen att man satsar på att förnya lekparken på Strandvägen i Karlsborg och har också sett att man gjort det.

Kommunen har inte mycket verksamhet kvar i Undenäs, det mesta klarar vi själva, men lekplatsen vid Klockarvallen är kommunens ansvar. I dag är det inget ovanligt att där finns minst 20 barn/ungdomar, ofta fler, och hur ser det ut? Trasigt staket, inte uppstädat efter nedfallet och nedsågat träd, trasiga gungor hänger i en kätting, upptaget inspringningsskydd står lutat mot staketet. Pinnar och skräp ligger på marken.

Är det här ett sätt för att avveckla lekparken då den kan anses farlig att vistas i? Byborna undrar, någon har ringt kommunen och frågat och fått till svar att det finns inga pengar, kanske nästa år. Hur var det, fick inte kommunen extra pengar för att vi har så många asylsökande boende här?

Inger Breman Larsson

Kommunen har inte mycket verksamhet kvar i Undenäs, det mesta klarar vi själva, men lekplatsen vid Klockarvallen är kommunens ansvar. I dag är det inget ovanligt att där finns minst 20 barn/ungdomar, ofta fler, och hur ser det ut? Trasigt staket, inte uppstädat efter nedfallet och nedsågat träd, trasiga gungor hänger i en kätting, upptaget inspringningsskydd står lutat mot staketet. Pinnar och skräp ligger på marken.

Är det här ett sätt för att avveckla lekparken då den kan anses farlig att vistas i? Byborna undrar, någon har ringt kommunen och frågat och fått till svar att det finns inga pengar, kanske nästa år. Hur var det, fick inte kommunen extra pengar för att vi har så många asylsökande boende här?

Inger Breman Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.