20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

S saknar förmåga att styra framåt

BILLINGESATSNINGEN

Replik. Till Malin Wadman (S) i SLA 18/4.

Tack för svar.

Dels vill Socialdemokraterna i Skövde bygga kongressanläggning för kommunala skattemedel på en annan plats och i konkurrens med den aktör på Billingen som vill investera ett par hundra miljoner kronor privat kapital i Skövde. Så får man inte göra, det är den första illusionen.

Dessutom påstår de sig vilja styra mot samma mål som alliansen med ett utvecklat fritidsområde på Billingen, vilket förutsätter hotellverksamhet.

S väg till det målet börjar med en krock, eftersom de låter hotellverksamheten försvinna utan att agera.

De har blivit Skövdes ovilliga passagerare utan förmågan att styra framåt mot målet och förbi hinder. ”Det ordnar sig nog”, säger de när något kliver i vägen och ”Nej!” till att göra undanmanöver och ta sig förbi och framåt. Det är en förlamad form av ledarskap.

Utöver kampanjbudskapet ”Vi öppnade asylboende på Billingehus” kan jag därmed även föreslå en kampanjlåt åt S i Skövde: ”Que Sera, Sera.” Det som sker, det sker.

Torbjörn Bergman (M)

Tack för svar.

Dels vill Socialdemokraterna i Skövde bygga kongressanläggning för kommunala skattemedel på en annan plats och i konkurrens med den aktör på Billingen som vill investera ett par hundra miljoner kronor privat kapital i Skövde. Så får man inte göra, det är den första illusionen.

Dessutom påstår de sig vilja styra mot samma mål som alliansen med ett utvecklat fritidsområde på Billingen, vilket förutsätter hotellverksamhet.

S väg till det målet börjar med en krock, eftersom de låter hotellverksamheten försvinna utan att agera.

De har blivit Skövdes ovilliga passagerare utan förmågan att styra framåt mot målet och förbi hinder. ”Det ordnar sig nog”, säger de när något kliver i vägen och ”Nej!” till att göra undanmanöver och ta sig förbi och framåt. Det är en förlamad form av ledarskap.

Utöver kampanjbudskapet ”Vi öppnade asylboende på Billingehus” kan jag därmed även föreslå en kampanjlåt åt S i Skövde: ”Que Sera, Sera.” Det som sker, det sker.

Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.