20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Sänkt hastighet ger inte säkrare trafik

TRAFIK

Ett hån. Ett löjets skimmer lyser över Trafikverket efter deras senaste utspel om att ideligen år efter år sänka hastigheten på våra vägar.

Förra utspelet var när de sänkte hastigheten på Fågelviksvägen i Tibro från 70 km till 60 km samtidigt som de höjer från 70 till 80 från Kyrkskolan till Tibro kyrkogård, vidare 80 ända till Hjo, på den sträckan finns två vänstersvängande korsningar in till kyrkogården i Tibro. Då undrar man vad de menar med trafiksäkerhet, för vänstersväng på landsväg är det farligaste som finns enligt Trafikverket. De måste slå med tärning vilka vägsträckor som hastigheten ska ändras!?

Och hur skulle det vara om de som ”bestämmer” åkte ut och tittade på de vägsträckor som de vill ändra på och inte sitta på ett kontor i Stockholm och bestämma!

Sedan att sänka från 90 till 80 från Igelstorp till Karlsborg år 2023 är väl ett hån mot oss trafikanter, i sju år är det helt okej att köra i 90 och inte trafikfarligt, då undrar man hur det står till med 08:orna.

Och vad ska ni göra med de kilometervis med vajerräcken som sattes upp i dikesrenen mellan Igelstorp och Karlsborg, för det var ju en nödvändig åtgärd för att få köra i 90, då behövs ju de inte längre?

Trafikverket – börja lyssna på dem som har kunskap, Motormännen, ja alla motororganisationer, kommuner, trafikanter. Snälla Trafikverket lyssna innan ni nästa gång bestämmer att sänka hastigheten år efter år, det skapar inte säkrare trafik. Se istället till att få bättre vägar, först då är ni på folkets sida!

Johnny Design

Förra utspelet var när de sänkte hastigheten på Fågelviksvägen i Tibro från 70 km till 60 km samtidigt som de höjer från 70 till 80 från Kyrkskolan till Tibro kyrkogård, vidare 80 ända till Hjo, på den sträckan finns två vänstersvängande korsningar in till kyrkogården i Tibro. Då undrar man vad de menar med trafiksäkerhet, för vänstersväng på landsväg är det farligaste som finns enligt Trafikverket. De måste slå med tärning vilka vägsträckor som hastigheten ska ändras!?

Och hur skulle det vara om de som ”bestämmer” åkte ut och tittade på de vägsträckor som de vill ändra på och inte sitta på ett kontor i Stockholm och bestämma!

Sedan att sänka från 90 till 80 från Igelstorp till Karlsborg år 2023 är väl ett hån mot oss trafikanter, i sju år är det helt okej att köra i 90 och inte trafikfarligt, då undrar man hur det står till med 08:orna.

Och vad ska ni göra med de kilometervis med vajerräcken som sattes upp i dikesrenen mellan Igelstorp och Karlsborg, för det var ju en nödvändig åtgärd för att få köra i 90, då behövs ju de inte längre?

Trafikverket – börja lyssna på dem som har kunskap, Motormännen, ja alla motororganisationer, kommuner, trafikanter. Snälla Trafikverket lyssna innan ni nästa gång bestämmer att sänka hastigheten år efter år, det skapar inte säkrare trafik. Se istället till att få bättre vägar, först då är ni på folkets sida!

Johnny Design

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.