20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Vården är till för patienterna

PSYKIATRIN

Enkäter. Monica Selin (KD) skrev engagerat i SLA 16/4 om vården inom regionens psykiatri. Tydligt är att hög aktivitet har rått och råder beträffande olika administrativa processer med utredningar, översyner, ”förstärkningar” m.m. Politiken bör och måste finnas, men tyvärr, jag och många med mig tvivlar på att politiken ensamt kan och bör stå till svars för svagheterna i dagens system.

Hur ser behandlingsresultaten ut i teorin och praktiken – oavsett organisatoriska, ekonomiska och politiska aspekter? När studerade Selin och tidigare Jim Aleberg (S) patientenkäter kopplat till psykiatrin eller intervjuade patienter från dito? Hur många var nöjda, missnöjda och hur många fick olika negativa bieffekter av behandlingarna?

Att se vården utifrån ett patientperspektiv är det allra viktigaste. Vården finns till för patienterna!

Helena

Hur ser behandlingsresultaten ut i teorin och praktiken – oavsett organisatoriska, ekonomiska och politiska aspekter? När studerade Selin och tidigare Jim Aleberg (S) patientenkäter kopplat till psykiatrin eller intervjuade patienter från dito? Hur många var nöjda, missnöjda och hur många fick olika negativa bieffekter av behandlingarna?

Att se vården utifrån ett patientperspektiv är det allra viktigaste. Vården finns till för patienterna!

Helena

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.