20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Västra stambanan är en livsnerv

Debatt

Det pågår intensiva diskussioner om en presumtiv höghastighetsbana som kan börja avgå i mitten av 2030-talet. Kärnan i diskussion handlar om att på snabbast möjliga tid ta sig mellan landets tre största kommuner, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Samtidigt pendlar tusentals människor från de skaraborgska kommunerna och Vårgårda/Herrljunga dagligen på Västra stambanan, vars begränsade kapacitet har ett stort behov av förstärkning. Trafikverket säger i sin åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra Götaland, att banans maximala kapacitet är nådd. Att det är så kan hårt prövade pendlare bara hålla med om.

Kommunerna längs med hela Västra stambanan skulle vinna mycket på två spår till på sträckan Alingsås-Göteborg. Restiden skulle kortas väsentligt, punktligheten skulle förbättras avsevärt och det skulle betyda att Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och kommunerna i Skaraborg knöts än närmare Göteborg och den arbetsmarknaden. Förutom ökad kapacitet för att klara av den allt ökade persontrafiken finns även behov av fler godstransporter på Västra stambanan.

Regeringen har ökat underhållsresurserna till järnvägen, det är mycket bra. Men i nu gällande infrastrukturplan finns inga pengar för dubbelspår på Västra stambanan. Därför behöver näringslivet liksom kommunerna driva på frågan för att få med investeringen i kommande plan. Tillsammans måste kommunerna längs med Västra stambanan, liksom övriga intressenter, engagera sig och göra gemensam sak för järnvägen. Alla instanser – från kommunala och regionala verksamheter till näringsliv och intresseföreningar – har ett ansvar för att arbeta för kommunernas utveckling och regionens behov av bättre pendlingsmöjligheter för arbete, studier och fritid.

Det är viktigt att de lokala rösterna hörs tydligare innan kommande infrastrukturplan för 2018-2029 klubbas i riksdagen.

Alex Bergström (S)

regionråd i opposition

Maria Andersson Willner (S)

riksdagsledamot

Samtidigt pendlar tusentals människor från de skaraborgska kommunerna och Vårgårda/Herrljunga dagligen på Västra stambanan, vars begränsade kapacitet har ett stort behov av förstärkning. Trafikverket säger i sin åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra Götaland, att banans maximala kapacitet är nådd. Att det är så kan hårt prövade pendlare bara hålla med om.

Kommunerna längs med hela Västra stambanan skulle vinna mycket på två spår till på sträckan Alingsås-Göteborg. Restiden skulle kortas väsentligt, punktligheten skulle förbättras avsevärt och det skulle betyda att Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och kommunerna i Skaraborg knöts än närmare Göteborg och den arbetsmarknaden. Förutom ökad kapacitet för att klara av den allt ökade persontrafiken finns även behov av fler godstransporter på Västra stambanan.

Regeringen har ökat underhållsresurserna till järnvägen, det är mycket bra. Men i nu gällande infrastrukturplan finns inga pengar för dubbelspår på Västra stambanan. Därför behöver näringslivet liksom kommunerna driva på frågan för att få med investeringen i kommande plan. Tillsammans måste kommunerna längs med Västra stambanan, liksom övriga intressenter, engagera sig och göra gemensam sak för järnvägen. Alla instanser – från kommunala och regionala verksamheter till näringsliv och intresseföreningar – har ett ansvar för att arbeta för kommunernas utveckling och regionens behov av bättre pendlingsmöjligheter för arbete, studier och fritid.

Det är viktigt att de lokala rösterna hörs tydligare innan kommande infrastrukturplan för 2018-2029 klubbas i riksdagen.

Alex Bergström (S)

regionråd i opposition

Maria Andersson Willner (S)

riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.