20 apr 2016 06:00

21 apr 2016 17:03

Vi ser över alla våra byggnader

S:T MARKUS KYRKA

Replik till insändaren om S:t Markus kyrka (SLA 15/4).

Svenska kyrkan står inför stora förändringar då det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Ett sjunkande medlemsantal gör att församlingarnas intäkter stadigt minskar och detta medför att allt noggrannare ekonomiska prioriteringar behöver göras.

S:t Markus kyrka med tillhörande församlingslokaler byggdes under 1970-talet och uppfyller inte på långt när dagens standard vad gäller t.ex. isolering i väggar och tak. Detta för med sig stora energikostnader. Lokalerna är heller inte anpassade för den verksamhet som bedrivits där. Därför beslöt kyrkorådet att riva och bygga nytt.

En närmare undersökning av lokalerna har visat på större skador i kyrkobyggnaden än vi tidigare noterat. Utöver detta är byggkonjunkturen i Skaraborg fortsatt stark.

Sammantaget medför dessa omständigheter högre kostnader och dyrare anbud än vi tidigare kunnat beräkna.

Kyrkorådet har bl.a. till uppgift att ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt förvalta församlingens egendom på bästa sätt.

Församlingens största budgetposter är kostnader för fastigheter och personal.

Kyrkorådet har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska visa hur vi ska använda alla våra byggnader i framtiden, inklusive S:t Markus kyrka.

De ”ägodelar” som efterfrågas i insändaren förvaras på ett ansvarsfullt sätt så att inget kommer till skada. Golvet som nämns i insändaren finns kvar i den stora samlingssalen och kommer om möjligt att återanvändas.

Övriga inventarier har skänkts till annan kyrklig verksamhet i Sverige och Estland.

Det är inte aktuellt med nybyggnation av en kyrka på annan plats i Skövde och vi har inte heller någon tomt för detta.

Genom att nu stanna upp och noggrant se över helheten tar kyrkorådet ett stort ansvar för hur församlingens tillgångar på sikt skall användas.

Svante Jildenhed

Kyrkorådets ordförande

Replik till insändaren om S:t Markus kyrka (SLA 15/4).

Svenska kyrkan står inför stora förändringar då det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Ett sjunkande medlemsantal gör att församlingarnas intäkter stadigt minskar och detta medför att allt noggrannare ekonomiska prioriteringar behöver göras.

S:t Markus kyrka med tillhörande församlingslokaler byggdes under 1970-talet och uppfyller inte på långt när dagens standard vad gäller t.ex. isolering i väggar och tak. Detta för med sig stora energikostnader. Lokalerna är heller inte anpassade för den verksamhet som bedrivits där. Därför beslöt kyrkorådet att riva och bygga nytt.

En närmare undersökning av lokalerna har visat på större skador i kyrkobyggnaden än vi tidigare noterat. Utöver detta är byggkonjunkturen i Skaraborg fortsatt stark.

Sammantaget medför dessa omständigheter högre kostnader och dyrare anbud än vi tidigare kunnat beräkna.

Kyrkorådet har bl.a. till uppgift att ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt förvalta församlingens egendom på bästa sätt.

Församlingens största budgetposter är kostnader för fastigheter och personal.

Kyrkorådet har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska visa hur vi ska använda alla våra byggnader i framtiden, inklusive S:t Markus kyrka.

De ”ägodelar” som efterfrågas i insändaren förvaras på ett ansvarsfullt sätt så att inget kommer till skada. Golvet som nämns i insändaren finns kvar i den stora samlingssalen och kommer om möjligt att återanvändas.

Övriga inventarier har skänkts till annan kyrklig verksamhet i Sverige och Estland.

Det är inte aktuellt med nybyggnation av en kyrka på annan plats i Skövde och vi har inte heller någon tomt för detta.

Genom att nu stanna upp och noggrant se över helheten tar kyrkorådet ett stort ansvar för hur församlingens tillgångar på sikt skall användas.

Svante Jildenhed

Kyrkorådets ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.