21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

Djupt oroande av Miljöpartiet

Jämställdhet

Med anledning av att Yasri Khan (Miljöpartiet), kandidat till partistyrelsen och ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa, inte vill skaka hand med kvinnor.

Vad har Yasri Khan och de organisationer han företräder för syn på jämställdhet mellan män och kvinnor? Att sexualisera en trivial vardagsaktivitet som att ta i hand människor emellan verkar vara en början på en dold agenda där en större differentiering mellan kvinnor och män eftersträvas. Att Miljöpartiet knyter sådana strömningar till sig är djupt oroande då det kommer att innebära att stat och kyrka inte längre kommer att vara åtskilt.

Det visas med all önskvärd tydlighet att det finns personer inom partier och organisationer som vill driva frågor på ett nationellt plan för att dela upp vårt samhälle i könsroller. Om Sverige tar samhällspolitiska beslut baserade på religiösa ståndpunkter så kommer vi att få ett delat samhälle mellan kvinnor och män.

Ni kvinnor och män inom Miljöpartiet, hur ställer ni er till att er partistyrelse sanktionerar uttalanden som objektifierar er till sexobjekt? Att så fort ni tar varandra i hand så har ni utomäktenskaplig intimitet.

Ni kvinnor och män i Sverige idag, vill ni ha en regering som är influerad av åsikter som begränsar kvinnor i deras vardag och som målar upp dem som fresterskor och äktenskapsbryterskor?

Hur mycket mer ska Stefan Löfven sopa och ducka, är det inte dags att han bryter med Miljöpartiet och ”tar sin Mats ur skolan”?

John Doe

Med anledning av att Yasri Khan (Miljöpartiet), kandidat till partistyrelsen och ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa, inte vill skaka hand med kvinnor.

Vad har Yasri Khan och de organisationer han företräder för syn på jämställdhet mellan män och kvinnor? Att sexualisera en trivial vardagsaktivitet som att ta i hand människor emellan verkar vara en början på en dold agenda där en större differentiering mellan kvinnor och män eftersträvas. Att Miljöpartiet knyter sådana strömningar till sig är djupt oroande då det kommer att innebära att stat och kyrka inte längre kommer att vara åtskilt.

Det visas med all önskvärd tydlighet att det finns personer inom partier och organisationer som vill driva frågor på ett nationellt plan för att dela upp vårt samhälle i könsroller. Om Sverige tar samhällspolitiska beslut baserade på religiösa ståndpunkter så kommer vi att få ett delat samhälle mellan kvinnor och män.

Ni kvinnor och män inom Miljöpartiet, hur ställer ni er till att er partistyrelse sanktionerar uttalanden som objektifierar er till sexobjekt? Att så fort ni tar varandra i hand så har ni utomäktenskaplig intimitet.

Ni kvinnor och män i Sverige idag, vill ni ha en regering som är influerad av åsikter som begränsar kvinnor i deras vardag och som målar upp dem som fresterskor och äktenskapsbryterskor?

Hur mycket mer ska Stefan Löfven sopa och ducka, är det inte dags att han bryter med Miljöpartiet och ”tar sin Mats ur skolan”?

John Doe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.