21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

Roten till problemen är inte religion

RELIGION

Replik. Till ”Respektera min åsikt” (SLA 20/4).

Ganska lustigt att det talas om respekt åt bägge håll men huvudpoängen med insändaren är ganska ensidig. Att moskéer inte hör hemma här är väl knappast ett uttryck för respekt åt bägge håll? Att sedan dra alla troende muslimer över en kant är enligt mig ganska oseriöst. Det vore att säga att vi kan döma alla kristna utifrån hur Donald Trump uppför sig ... Och jag vill nog helst se att kristna överlag har en mer sund inställning till världen än den herren.

Kan det vara så att ett byggande av en moské skulle kunna göra våra medmänniskor med muslimsk tro mindre utstötta och ta bort känslan av att de inte respekteras? Skulle det kanske kunna göra dessa människor nöjdare med livet? Och hur skulle detta påverka samhället?

Roten till problemet är inte religion, inte huruvida byggnader har ett kors eller en halvmåne. Roten till allt ont är individers tolkning av religioner, pengar och tron att en åsikt är mer värd än någon annans. Både islam och kristendomen förespråkar kärlek och fred, förlåtelse och empati. Ändå har vi haft korståg i kristendomens namn, jihad i islams ...

Om jag får säga vad jag tror, oavsett helighet, så tror jag att både Jesus, Mohammed och vilken gud som nu finns är oerhört besvikna på sina följare.

Med detta sagt vill jag poängtera att jag respekterar andras åsikter oavsett hur fel jag tycker att de har. För trots att jag varken är kristen eller muslim så behandlar jag andra så som jag vill att andra skall behandla mig.

Bengt Ove Svensson

Ganska lustigt att det talas om respekt åt bägge håll men huvudpoängen med insändaren är ganska ensidig. Att moskéer inte hör hemma här är väl knappast ett uttryck för respekt åt bägge håll? Att sedan dra alla troende muslimer över en kant är enligt mig ganska oseriöst. Det vore att säga att vi kan döma alla kristna utifrån hur Donald Trump uppför sig ... Och jag vill nog helst se att kristna överlag har en mer sund inställning till världen än den herren.

Kan det vara så att ett byggande av en moské skulle kunna göra våra medmänniskor med muslimsk tro mindre utstötta och ta bort känslan av att de inte respekteras? Skulle det kanske kunna göra dessa människor nöjdare med livet? Och hur skulle detta påverka samhället?

Roten till problemet är inte religion, inte huruvida byggnader har ett kors eller en halvmåne. Roten till allt ont är individers tolkning av religioner, pengar och tron att en åsikt är mer värd än någon annans. Både islam och kristendomen förespråkar kärlek och fred, förlåtelse och empati. Ändå har vi haft korståg i kristendomens namn, jihad i islams ...

Om jag får säga vad jag tror, oavsett helighet, så tror jag att både Jesus, Mohammed och vilken gud som nu finns är oerhört besvikna på sina följare.

Med detta sagt vill jag poängtera att jag respekterar andras åsikter oavsett hur fel jag tycker att de har. För trots att jag varken är kristen eller muslim så behandlar jag andra så som jag vill att andra skall behandla mig.

Bengt Ove Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.