21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

Världen behöver empati och kärlek

RELIGION

Replik. Till ”Respektera min åsikt” (SLA 20/4).

Så med hänvisning till att kristna förföljs ”i nästan samtliga muslimska länder” så skall vi göra samma här?

Du skriver: ”Det som sker runt om i världen och även i Sverige är tyvärr bara en början”.

Din inställning hjälper direkt inte till en omvänd utveckling. Vart har förmågan till empati och till analys tagit vägen?

Det förekommer förtryck inom alla religioner, eller i alla fall i alla religioners namn. Men vänder vi på steken så har samtliga religioner snarlika kärleksbudskap. Tyvärr har dessa ofta drunknat i minoritetens hetsbudskap om intolerans.

Att fördöma människor beroende på vad andra gör i den religionens namn som dessa människor bekänner sig till, är infantilt retorik. Vad världen behöver är empati och kärlek. En förståelse för varandra och en gemensam kamp mot de onda. Splittring har aldrig lett till något annat än att spela de onda i händerna.

Gunnar Ellström

Så med hänvisning till att kristna förföljs ”i nästan samtliga muslimska länder” så skall vi göra samma här?

Du skriver: ”Det som sker runt om i världen och även i Sverige är tyvärr bara en början”.

Din inställning hjälper direkt inte till en omvänd utveckling. Vart har förmågan till empati och till analys tagit vägen?

Det förekommer förtryck inom alla religioner, eller i alla fall i alla religioners namn. Men vänder vi på steken så har samtliga religioner snarlika kärleksbudskap. Tyvärr har dessa ofta drunknat i minoritetens hetsbudskap om intolerans.

Att fördöma människor beroende på vad andra gör i den religionens namn som dessa människor bekänner sig till, är infantilt retorik. Vad världen behöver är empati och kärlek. En förståelse för varandra och en gemensam kamp mot de onda. Splittring har aldrig lett till något annat än att spela de onda i händerna.

Gunnar Ellström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.