21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

Vi säger också nej

Billingesatsningen

Torbjörn, Torbjörn, Torbjörn; Det är inte bara Socialdemokraterna som säger nej till alliansens krumbukter runt satsningen på Billingen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger också nej. Miljöpartiet säger nej till miljonrullningen runt Billingehus då den är omoralisk och juridiskt tveksamt. Miljöpartiet tycker att alliansens försök att lyfta fram förslaget som ett alternativ till ett eventuellt asylboende är patetiskt bara för att få med sig SD på satsningen.

Byggnadsnämnden tar ställning till om Billingehus kan förändra sin verksamhet i lokalerna från hotell till asylboende. Det spelar ingen roll om alliansen spenderat hundratals miljoner kronor runt hotellet, beslutet kan tas ändå. Miljöpartiet har presenterat vad de hundratals miljoner som satsningen på Billingehus närområde bättre kan användas till. Ni är välkomna att använda de förslagen till att förbättra för kommunens medborgare.

Avsiktsförklaringen och avtalen är utformad på ett sådant sätt att överklagande av beslutet inte kommer att få någon inverkan på överföringen av kommunala medel till det privata företaget. Det är nödvändigt att skriva in i avtalen mellan kommun och näringsliv att avtalet endast gäller om en eventuell klagan ej vinner i domstol. Fall där kommuner förlorat i domstol har stor likhet med den föreslagna Billingehusaffären; kommunen köper något dyrt och låter ett enskilt företag få del av den till ett underpris. Vid en direkt fråga till kommunens jurist så är det inte tänkt att ta med en sådan klausul. Juristen var medveten om rekommendationerna från domstolen om vilka skrivningar som skall med för att säkra demokratin. Genom att avsiktligt utelämna rätt klausul i avtalet hindrar alliansen medvetet demokratin.

Miljöpartiet ifrågasätter också det kloka i att satsa på en vinteranläggning i södra Sverige – hur roligt det än är att åka skidor så krävs det minusgrader och snö. Snö kan framställas på konstgjord väg men är det klimatsmart att vara beroende av det hela säsongen? Prognosen är att vintrarna blir mildare och mildare, med mer regn än snö och då anser alliansen att det är dags att satsa på en vintersportanläggning på Billingen med förevändningen att det annars kan bli ett asylboende på ett hotell som går dåligt. Smart Torbjörn Bergman (M) men bättre kan du.

Peter Sögaard

språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Torbjörn, Torbjörn, Torbjörn; Det är inte bara Socialdemokraterna som säger nej till alliansens krumbukter runt satsningen på Billingen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger också nej. Miljöpartiet säger nej till miljonrullningen runt Billingehus då den är omoralisk och juridiskt tveksamt. Miljöpartiet tycker att alliansens försök att lyfta fram förslaget som ett alternativ till ett eventuellt asylboende är patetiskt bara för att få med sig SD på satsningen.

Byggnadsnämnden tar ställning till om Billingehus kan förändra sin verksamhet i lokalerna från hotell till asylboende. Det spelar ingen roll om alliansen spenderat hundratals miljoner kronor runt hotellet, beslutet kan tas ändå. Miljöpartiet har presenterat vad de hundratals miljoner som satsningen på Billingehus närområde bättre kan användas till. Ni är välkomna att använda de förslagen till att förbättra för kommunens medborgare.

Avsiktsförklaringen och avtalen är utformad på ett sådant sätt att överklagande av beslutet inte kommer att få någon inverkan på överföringen av kommunala medel till det privata företaget. Det är nödvändigt att skriva in i avtalen mellan kommun och näringsliv att avtalet endast gäller om en eventuell klagan ej vinner i domstol. Fall där kommuner förlorat i domstol har stor likhet med den föreslagna Billingehusaffären; kommunen köper något dyrt och låter ett enskilt företag få del av den till ett underpris. Vid en direkt fråga till kommunens jurist så är det inte tänkt att ta med en sådan klausul. Juristen var medveten om rekommendationerna från domstolen om vilka skrivningar som skall med för att säkra demokratin. Genom att avsiktligt utelämna rätt klausul i avtalet hindrar alliansen medvetet demokratin.

Miljöpartiet ifrågasätter också det kloka i att satsa på en vinteranläggning i södra Sverige – hur roligt det än är att åka skidor så krävs det minusgrader och snö. Snö kan framställas på konstgjord väg men är det klimatsmart att vara beroende av det hela säsongen? Prognosen är att vintrarna blir mildare och mildare, med mer regn än snö och då anser alliansen att det är dags att satsa på en vintersportanläggning på Billingen med förevändningen att det annars kan bli ett asylboende på ett hotell som går dåligt. Smart Torbjörn Bergman (M) men bättre kan du.

Peter Sögaard

språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.