22 apr 2016 06:00

22 apr 2016 06:00

För små anslag till djurfri forskning

DJURFÖRSÖK

Runt om i vårt land på universitet, läkemedelsbolag och vissa myndigheter utsätts otaliga djur för lidande i forskningens namn.

Årligen utnyttjas enbart i Sverige upp till sju miljoner djur i försök, bl.a. hundar, katter, apor, får, getter och hamstrar. Plågsamma djurförsök borde definitivt ersättas med alternativa metoder utan djur.

En hel del forskare använder numera inte djur i sin forskning. Ett stort problem är att den djurfria forskningen får alltför litet anslag, medan enorma summor går till de traditionella djurförsöken. Om djurförsök hade förbjudits för länge sedan hade forskarna tvingats söka andra vägar, och därmed hade miljontals djur sluppit svårt lidande.

Djuren kan utsättas för obegränsat lidande om det är godkänt av en djurförsöksetisk nämnd. Ytterst få av ansökningarna blir avslagna, vilket är väldigt anmärkningsvärt. Jag menar att det är helt ofattbart att icke-mänskliga varelser plågas bara för att de tillhör en annan art. Varför ska människan anse sig ha rätt att utnyttja djur för sina syften? Varför är människan så oerhört grym mot sina försvarslösa medvarelser på vår planet?

Den 24 april uppmärksammas Försöksdjurens dag, som sedan länge är en internationell kampanjdag. Reflektera denna dag över de individer som är inspärrade i laboratorier tills de dödas, och hjälp till att motverka detta lidande.

Henrik Scheutz

 

Årligen utnyttjas enbart i Sverige upp till sju miljoner djur i försök, bl.a. hundar, katter, apor, får, getter och hamstrar. Plågsamma djurförsök borde definitivt ersättas med alternativa metoder utan djur.

En hel del forskare använder numera inte djur i sin forskning. Ett stort problem är att den djurfria forskningen får alltför litet anslag, medan enorma summor går till de traditionella djurförsöken. Om djurförsök hade förbjudits för länge sedan hade forskarna tvingats söka andra vägar, och därmed hade miljontals djur sluppit svårt lidande.

Djuren kan utsättas för obegränsat lidande om det är godkänt av en djurförsöksetisk nämnd. Ytterst få av ansökningarna blir avslagna, vilket är väldigt anmärkningsvärt. Jag menar att det är helt ofattbart att icke-mänskliga varelser plågas bara för att de tillhör en annan art. Varför ska människan anse sig ha rätt att utnyttja djur för sina syften? Varför är människan så oerhört grym mot sina försvarslösa medvarelser på vår planet?

Den 24 april uppmärksammas Försöksdjurens dag, som sedan länge är en internationell kampanjdag. Reflektera denna dag över de individer som är inspärrade i laboratorier tills de dödas, och hjälp till att motverka detta lidande.

Henrik Scheutz

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.