22 apr 2016 15:24

22 apr 2016 15:24

Moderata Ungdomsförbundet borde tagga ner

Debatt

”Ropen skalla, regeringen ska falla”, var budskapet från Moderata Ungdomsförbundet när de lanserade sin vårkampanj med namnet Sänk regeringen. De menar att Sverige är på väg i fel riktning och att den svaga regeringen inte klarar att leda landet. Moderaterna borde därför ta chansen att sänka regeringen redan i år.

MUF har rätt på flera punkter. Regeringen är historiskt handlingssvag och består av partier som har svårt att samarbeta, och konflikten mellan ledning och gräsrötter inom regeringspartierna växer. Likaså är behovet av liberala reformer på arbets- och bostadsmarknaden stort. Men steget från att kritisera enskilda förslag, som de övriga allianspartierna gör, till att helt vilja avsätta regeringen är stort – så stort att det inte bör tas överhuvudtaget.

För det första har varje enskilt alliansparti uttryckt behov av förnyelse. Efter valförlusten 2014 konstaterade samtliga partier att deras ideologier fått stå tillbaka för kompromisser och pragmatism. Nu vill de ägna sig åt idéutveckling för att stå rustade inför valet 2018. Denna idéutveckling är i grunden positiv – ingen gillar partier utan idéer.

För det andra är Alliansen splittrad. Migrationspolitiken har på sistone varit den största sprickan i regeringen, men sprickan på området mellan Centerpartiet och Moderaterna i frågan är knappast mindre. Lika oense är Moderaterna och Liberalerna om ingångslönerna. Förhoppningen att partierna plötsligt skulle bli ense om de bara fick börja regera igen är naiv, även för att komma från ett ungdomsförbund.

För det tredje – Alliansen är det mindre blocket. Det är rimligt att det största blocket regerar, och frångås den principen öppnas Pandoras ask. Det politiska landskapet skulle bli mer instabilt, och det skulle bli mycket svårt att regera i minoritet under kommande mandatperioder. Hur illa dessa unga moderater än tycker om Löfven, kvarstår tyvärr det faktum att Alliansen faktiskt förlorade valet.

För det fjärde skulle Alliansen bara ha ett drygt år på sig att styra med sin budget innan nästa valrörelse drar igång. Med andra ord skulle de inte hinna uträtta särskilt mycket, och väljarna skulle dessutom ges bilden av att ett maktskifte enbart innebar knappa förändringar.

För det femte måste ett maktövertagande ske med hjälp av Sverigedemokraterna, just eftersom Alliansen är det mindre blocket. MUF säger sig varken vilja samarbeta eller förhandla med SD, utan hoppas på något magiskt vis få deras stöd ändå. Det är i bästa fall otroligt naivt och i sämsta fall ren lögn.

Sammanfattningsvis är förutsättningarna att sänka regeringen innan valet 2018 så dåliga att man kan fundera på om MUF egentligen ens vill det, eller om de bara använder kampanjen för att visa hur svaga de rödgröna är.

MUF borde tagga ner, respektera att de förlorade det senaste valet och istället utveckla sin egen politik för att kunna återta makten tillsammans med oss under 2018. Och en gång för alla stänga dörren till att ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna.

Max Sjöberg

kandiderar till vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet

”Ropen skalla, regeringen ska falla”, var budskapet från Moderata Ungdomsförbundet när de lanserade sin vårkampanj med namnet Sänk regeringen. De menar att Sverige är på väg i fel riktning och att den svaga regeringen inte klarar att leda landet. Moderaterna borde därför ta chansen att sänka regeringen redan i år.

MUF har rätt på flera punkter. Regeringen är historiskt handlingssvag och består av partier som har svårt att samarbeta, och konflikten mellan ledning och gräsrötter inom regeringspartierna växer. Likaså är behovet av liberala reformer på arbets- och bostadsmarknaden stort. Men steget från att kritisera enskilda förslag, som de övriga allianspartierna gör, till att helt vilja avsätta regeringen är stort – så stort att det inte bör tas överhuvudtaget.

För det första har varje enskilt alliansparti uttryckt behov av förnyelse. Efter valförlusten 2014 konstaterade samtliga partier att deras ideologier fått stå tillbaka för kompromisser och pragmatism. Nu vill de ägna sig åt idéutveckling för att stå rustade inför valet 2018. Denna idéutveckling är i grunden positiv – ingen gillar partier utan idéer.

För det andra är Alliansen splittrad. Migrationspolitiken har på sistone varit den största sprickan i regeringen, men sprickan på området mellan Centerpartiet och Moderaterna i frågan är knappast mindre. Lika oense är Moderaterna och Liberalerna om ingångslönerna. Förhoppningen att partierna plötsligt skulle bli ense om de bara fick börja regera igen är naiv, även för att komma från ett ungdomsförbund.

För det tredje – Alliansen är det mindre blocket. Det är rimligt att det största blocket regerar, och frångås den principen öppnas Pandoras ask. Det politiska landskapet skulle bli mer instabilt, och det skulle bli mycket svårt att regera i minoritet under kommande mandatperioder. Hur illa dessa unga moderater än tycker om Löfven, kvarstår tyvärr det faktum att Alliansen faktiskt förlorade valet.

För det fjärde skulle Alliansen bara ha ett drygt år på sig att styra med sin budget innan nästa valrörelse drar igång. Med andra ord skulle de inte hinna uträtta särskilt mycket, och väljarna skulle dessutom ges bilden av att ett maktskifte enbart innebar knappa förändringar.

För det femte måste ett maktövertagande ske med hjälp av Sverigedemokraterna, just eftersom Alliansen är det mindre blocket. MUF säger sig varken vilja samarbeta eller förhandla med SD, utan hoppas på något magiskt vis få deras stöd ändå. Det är i bästa fall otroligt naivt och i sämsta fall ren lögn.

Sammanfattningsvis är förutsättningarna att sänka regeringen innan valet 2018 så dåliga att man kan fundera på om MUF egentligen ens vill det, eller om de bara använder kampanjen för att visa hur svaga de rödgröna är.

MUF borde tagga ner, respektera att de förlorade det senaste valet och istället utveckla sin egen politik för att kunna återta makten tillsammans med oss under 2018. Och en gång för alla stänga dörren till att ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna.

Max Sjöberg

kandiderar till vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.