22 apr 2016 06:00

22 apr 2016 06:00

Sverige behöver en ny reformagenda

Debatt

I elva år har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samarbetat.

Sverige är på många sätt ett bättre land tack vare de reformer vi genomförde under åtta år i regeringsställning. Det är effekter Sverige mår bra av även i dag. Men allianssamarbetet behöver utvärderas för att kunna utvecklas vidare.

Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta andra länder. Fler jobb skapades. Nya företag kunde startas. Människor får behålla mer av sin egen lön. Skolan började fokusera på kunskap igen. Välfärden tillfördes mer resurser, samtidigt som de egna möjligheterna att välja och påverka ökade.

Men samtidigt är det tydligt att dessa reformer inte räcker för att klara utmaningarna framåt. Våren 2015 tillsatte våra partier en gemensam utvärdering av allianssamarbetet. Att kunna utvärdera och ompröva är avgörande för att ta ansvar och lösa samhällsproblem.

Stefan Löfvens regering saknar den handlingskraften. För att vända utvecklingen behövs andra och nya förslag; det vägval som svenska väljare har att göra för att byta ut regeringen ska vara tydligt. Allianssamarbetet är det alternativet. Vår gemensamma politik ska förbättras.

Utvärderingens övergripande slutsatser är tydliga:

• Med styrkan från ett riktigt samarbete mellan fyra olika partier bör Alliansen gå till val tillsammans.

• Alliansen står fortsatt för den starkaste värdegemenskapen i svensk politik.

• Behov av ny reformagenda. Vi omprövar nu vår politik särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder.

• Lär av organisatoriska brister. Alliansen ska vara visionsskapande, framåtblickande och svara upp mot den vardag som människor möter.

• Förbättra kampanjverksamheten. Alliansen hade kunnat genomföra bättre valrörelse i fler samtal och möten med människor.

• Hitta gemensam kraft igen. Allianssamarbetet ska vara ett gemensamt projekt. Det ska skapa entusiasm i samtliga av våra partier.

I Skaraborg skall alla 15 kommunerna regelbundet besökas, för att samtala med så många skaraborgare som möjligt. Vi vill mer och tillsammans. Vi och allt fler väljare känner en frustration över Sveriges utveckling och vill ha förändring. Därför arbetar nu Allianspartierna både enskilt och tillsammans med att skapa en reformagenda. Vi kommer tillsammans att söka väljarnas förtroende för att Alliansen ska bli den naturliga regeringsbildaren efter nästa val.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Pär Johnson (L)

distriktsordförande

Sverige är på många sätt ett bättre land tack vare de reformer vi genomförde under åtta år i regeringsställning. Det är effekter Sverige mår bra av även i dag. Men allianssamarbetet behöver utvärderas för att kunna utvecklas vidare.

Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta andra länder. Fler jobb skapades. Nya företag kunde startas. Människor får behålla mer av sin egen lön. Skolan började fokusera på kunskap igen. Välfärden tillfördes mer resurser, samtidigt som de egna möjligheterna att välja och påverka ökade.

Men samtidigt är det tydligt att dessa reformer inte räcker för att klara utmaningarna framåt. Våren 2015 tillsatte våra partier en gemensam utvärdering av allianssamarbetet. Att kunna utvärdera och ompröva är avgörande för att ta ansvar och lösa samhällsproblem.

Stefan Löfvens regering saknar den handlingskraften. För att vända utvecklingen behövs andra och nya förslag; det vägval som svenska väljare har att göra för att byta ut regeringen ska vara tydligt. Allianssamarbetet är det alternativet. Vår gemensamma politik ska förbättras.

Utvärderingens övergripande slutsatser är tydliga:

• Med styrkan från ett riktigt samarbete mellan fyra olika partier bör Alliansen gå till val tillsammans.

• Alliansen står fortsatt för den starkaste värdegemenskapen i svensk politik.

• Behov av ny reformagenda. Vi omprövar nu vår politik särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder.

• Lär av organisatoriska brister. Alliansen ska vara visionsskapande, framåtblickande och svara upp mot den vardag som människor möter.

• Förbättra kampanjverksamheten. Alliansen hade kunnat genomföra bättre valrörelse i fler samtal och möten med människor.

• Hitta gemensam kraft igen. Allianssamarbetet ska vara ett gemensamt projekt. Det ska skapa entusiasm i samtliga av våra partier.

I Skaraborg skall alla 15 kommunerna regelbundet besökas, för att samtala med så många skaraborgare som möjligt. Vi vill mer och tillsammans. Vi och allt fler väljare känner en frustration över Sveriges utveckling och vill ha förändring. Därför arbetar nu Allianspartierna både enskilt och tillsammans med att skapa en reformagenda. Vi kommer tillsammans att söka väljarnas förtroende för att Alliansen ska bli den naturliga regeringsbildaren efter nästa val.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Pär Johnson (L)

distriktsordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.