22 apr 2016 06:00

22 apr 2016 06:00

Varför inte sälja skogen?

KYRKAN

Refererar till kyrkorådets ordförande, Svante Jildenhed, som yttrat sig i SLA 20/4 där han hävdar att kyrkan har dålig ekonomi och måste spara.

Återigen vill jag ha svar på detta: Har jag fel när jag hävdar att Svenska kyrkan har ofantliga rikedomar i form av skog med mera? Har frågat ett flertal gånger men ännu ej fått ett begripligt svar! Kan man inte sälja av dessa tillgångar, eller är det en ”helig (!) ko”?

Förväntar mig äntligen en vettig förklaring på detta fenomen!

Gunvor Malm

 

Återigen vill jag ha svar på detta: Har jag fel när jag hävdar att Svenska kyrkan har ofantliga rikedomar i form av skog med mera? Har frågat ett flertal gånger men ännu ej fått ett begripligt svar! Kan man inte sälja av dessa tillgångar, eller är det en ”helig (!) ko”?

Förväntar mig äntligen en vettig förklaring på detta fenomen!

Gunvor Malm

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.